Open Procurement Albania

Lot.2 “Rikonstruksion i disa QSH- ve në rajonet Elbasan dhe Vlorë (12 objekte)”

Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar

 • Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit
 • Autoriteti Prokurues ka skualifikuar te gjithe operatoret pjesemarres ne gare me oferte me te ulet se oferta fituese

Autoritet Prokurues Ministria e Shëndetësisë
Institucion Kontraktues Ministria e Shëndetësisë
Objekti i Tenderit Lot.2 “Rikonstruksion i disa QSH- ve në rajonet Elbasan dhe Vlorë (12 objekte)”
Nr. Reference REF-23752-04-01-2022
Vlera / Fondi Limit 38 223 795,00
Lloji i Kontrates Publike Punë Publike
Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
Statusi i Tenderit Njoftuar Fituesi
Data e Njoftimit te Tenderit 04-04-2022
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 19-04-2022
Data e mbajtjes se tenderit 19-04-2022
Nr. i Operatoreve Konkurues 10
Operatore Konkurues 1.NDERTIMI shpk
2.2 N shpk
3.BOE 2Z KONSTRUKSION shpk & I.C.C GROUP shpk & VISCONS GROUP shpk
4.FLED shpk
5.BOE ASI-2A CO shpk & BEQIRI shpk
6.S I R E T A 2F shpk
7.AURORA KONSTRUKSION shpk
8.MARTINI KONSTRUKSION & REAL ESTATE shpk
9.AVDULI shpk
10.DON JURGE shpk
Operator Ekonomik Kontraktues
 • 2Z KONSTRUKSION shpk - I.C.C GROUP shpk - VISCONS GROUP shpk
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 31 931 653,00
  Data e shpalljes se fituesit 29-06-2022
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH
  Data e lidhjes se kontrates
  Kohezgjatja e kontrates 4.6 muaj nga nenshkrimi i process verbalit te fillimit te punimeve (per objektin e pare).
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa Jane skualifikuar operatoret ekonomike te meposhtem:
  1.NDERTIMI shpk per arsye:
  -ka mospërputhje lidhur me Listëpagesën e dorëzuar për Muajin Shkurt, pra nuk përmbush kapacitetet teknike sipas kërkesave të DST dhe LPP. 2. 2 N shpk per arsye:
  -ka ndryshim të njësisë matëse të llogaritjes së cmimit njësi të ofertës ekonomike nga njësia matëse e llogaritjes e publikuar në DT.Ndryshimi i zërit në preventive e bën ofertën e këtij operatori të pa krahasueshme dhe të pamundur në vendosje në kushte të barabarta me operatorët e tjerë pjesëmarrës në këtë procedurë.

  3. FLED shpk per aryse:
  -ka ndryshim të njësisë matëse të llogaritjes së cmimit njësi të ofertës ekonomike nga njësia matëse e llogaritjes e publikuar në DT.Ndryshimi e bën ofertën e këtij operatori të pa krahasueshme dhe të pamundur në vendosje në kushte të barabarta me operatorët e tjerë pjesëmarrës në këtë procedurë.

  4. BOE ASI-2A CO shpk dhe BEQIRI shpk per arsye:
  -ka ndryshim të njësisë matëse të llogaritjes së cmimit njësi të ofertës ekonomike nga njësia matëse e llogaritjes e publikuar në DT.Ndryshimet e bëjnë ofertën e këtij operatori të pa krahasueshme dhe të pamundur në vendosje në kushte të barabarta me operatorët e tjerë pjesëmarrës në këtë procedurë.
  -operatorët ekonomike pjesë e bashkimit nuk përmbushin kriteret e vecanta te kualifikimit sipas DST, lidhur me përqindjen e pjesëmarrjes në bashkëpunim.

  5. MARTINI KONSTRUKSION & REAL ESTATE shpk per arsye:
  - ka ndryshim të volumeve të ofertuara për dy zëra.Ndryshimet e volumeve e bëjnë ofertën e këtij operatori të pa krahasueshme dhe të pamundur në vendosje në kushte të barabarta me operatorët e tjerë pjesëmarrës në këtë procedurë.

  6.AVDULI shpk per arsye:
  -Nga verifikimi i dokumentacionit të këtij operatori ekonomik, rezulton të ketë probleme me dokumentacionin e paraqitur, pasi një pjesë e tyre janë për Lotin 1 “Rikonstruksion i disa QSH- ve në rajonet Tiranë dhe Shkodër (13 objekte)” me fond limit 65,694,983.16 (gjashtëdhjetë e pesë milion e gjashtëqind e nëntëdhjetë e katër mijë e nëntëqind e tetëdhjetë e tre .16) lekë pa TVSH, (ku gjithashtu ka marrë pjesë), dhe jo për Lot.2 “Rikonstruksion i disa QSH- ve në rajonet Elbasan dhe Vlorë (12 objekte)” me fond limit 38,223,795.24 (tridhjetë e tetë milion e dyqind e njëzet e tre mijë e shtatëqind e nëntëdhjetë e pesë .24) lekë pa TVSH, loti aktual për të cilin ka dorëzuar dokumenta.
  -Gjithashtu, Formulari i Ofertës Ekonomike (sipas Shtojcës 1 dhe 2 të DST) është dorëzuar ai për Lotin 1 dhe jo për Lotin 2, duke sjellë një ofertë më të lartë nga fondi limit i Lotit 2 dhe preventive të gabuar (pasi është preventi i Lotit 1).
  7.DON JURGE shpk per arsye:
  -Operatori ekonomik nuk ka paraqitur asnjë dokumentacion dhe as ofertë ekonomike.
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari
 • Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per 2Z KONSTRUKSION shpk viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per 2Z KONSTRUKSION shpk viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per 2Z KONSTRUKSION shpk viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per 2Z KONSTRUKSION shpk viti 2019-2020

 • Buletini i Prokurimeve Publike
  Njoftimi i Tenderit
  Dokumentat Standarde te Tenderit
  Specifikim Teknik
  Relacion Konstruktiv
  Preventiv
  Shpallja e Fituesit
  Lidhja e Kontrates

  MBESHTETES


  Opinionet, gjetjet, konkluzionet dhe rekomandimet e shprehura janë të autor-it/ve dhe nuk perfaqësojnë domosdoshmërisht ato të Donatorëve.