Open Procurement Albania

Paraqitje grafike e rezultateve sipas njesise se qeverisjes vendore

Rezultate permbledhese

Nr. i autoriteteve shites Nr. i operatoreve ekonomik Nr. i ankandeve te shpallur Vlera totale fillestare per ankandet e shpallur (ne Leke, pa TVSH Nr. i ankandeve te shpallur me fitues Vlera totale fillestare per ankandet e shpallur me fitues (ne Leke, pa TVSH Vlera totale e shpallur fituese (ne Leke, pa TVSH
51 109 527 208,534,949 228 98,928,676 97,579,641

Lista e ankandeve

Objekti i ankandit Vlera fillestare Leke Autoritet Prokurues Statusi i Ankandit
Shitja per skrap e mjeteve te Bashkise Kukes te nxjerra jashte perdorimit 660,000 Qeverisja Vendore Kukës Ankand i shpallur
Shitja e lëndës drusore trupa dhe lëndë ndërtimi - Loti 1: Hotolisht, Lloji drusor Ah, 70 m3 Trupa dhe 30 m3 lende Ndertimi 711,000 Qeverisja Vendore Librazhd Ankand i shpallur
Shitja e lëndës drusore trupa dhe lëndë ndërtimi - Loti 2: Babje, Lloji drusor Ah, 80 m3 Trupa dhe 15 m3 lende Ndertimi 963,000 Qeverisja Vendore Librazhd Ankand i shpallur
Shitja e lëndës drusore trupa dhe lëndë ndërtimi - Loti 3: Polis, Lloji drusor Ah, 120 m3 Trupa dhe 20 m3 lende Ndertimi 1,024,000 Qeverisja Vendore Librazhd Ankand i shpallur
I -Dhënie në përdorim të sipërfaqes pyjore/kullosore, Ekonomia: Kuturman, Ngastra: 89a, 0.28 ha, Territori: Pyll, Fusha e veprimtarise: Turistike Qeverisja Vendore Librazhd Ankand i shpallur
II -Dhënie në përdorim të sipërfaqes pyjore/kullosore, Ekonomia: Kuturman, Ngastra: 18b, 0.40 ha, Territori: B.Pyjore & Djerr, Fusha e veprimtarise: Agropylltari Qeverisja Vendore Librazhd Ankand i shpallur
III -Dhënie në përdorim të sipërfaqes pyjore/kullosore, Ekonomia: Librazhd, Ngastra: 165b, 0.1 ha, Territori: Pyll, Fusha e veprimtarise: Turistike Qeverisja Vendore Librazhd Ankand i shpallur
IV -Dhënie në përdorim të sipërfaqes pyjore/kullosore, Ekonomia: Librazhd, Ngastra: 166a, 0.2 ha, Territori: Pyll, Fusha e veprimtarise: Industriale Qeverisja Vendore Librazhd Ankand i shpallur
V -Dhënie në përdorim të sipërfaqes pyjore/kullosore, Ekonomia: Polis, Ngastra: 25a, 0.2 ha, Territori: Pyll, Fusha e veprimtarise: Industriale Qeverisja Vendore Librazhd Ankand i shpallur
VI -Dhënie në përdorim të sipërfaqes pyjore/kullosore, Ekonomia: Polis, Ngastra: 147b(1), 0.15 ha, Territori: Kullote, Fusha e veprimtarise: Turistike Qeverisja Vendore Librazhd Ankand i shpallur
VII -Dhënie në përdorim të sipërfaqes pyjore/kullosore, Ekonomia: Polis, Ngastra: 147b(2), 0.12 ha, Territori: Kullote, Fusha e veprimtarise: Turistike Qeverisja Vendore Librazhd Ankand i shpallur
VIII -Dhënie në përdorim të sipërfaqes pyjore/kullosore, Ekonomia: Polis, Ngastra: 147b(3), 0.1 ha, Territori: Kullote, Fusha e veprimtarise: Turistike Qeverisja Vendore Librazhd Ankand i shpallur
IX -Dhënie në përdorim të sipërfaqes pyjore/kullosore, Ekonomia: Polis, Ngastra: 148b(1), 0.1 ha, Territori: Kullote, Fusha e veprimtarise: Turistike Qeverisja Vendore Librazhd Ankand i shpallur
X -Dhënie në përdorim të sipërfaqes pyjore/kullosore, Ekonomia: Polis, Ngastra: 148b(2), 0.13 ha, Territori: Kullote, Fusha e veprimtarise: Turistike Qeverisja Vendore Librazhd Ankand i shpallur
XI-Dhënie në përdorim të sipërfaqes pyjore/kullosore, Ekonomia: Polis, Ngastra: 152b, 0.1ha, Territori: Kullote, Fusha e veprimtarise: Turistike Qeverisja Vendore Librazhd Ankand i shpallur
XII-Dhënie në përdorim të sipërfaqes pyjore/kullosore, Ekonomia: Polis, Ngastra: 153b (1), 0.1ha, Territori: Kullote, Fusha e veprimtarise: Turistike Qeverisja Vendore Librazhd Ankand i shpallur
XIII-Dhënie në përdorim të sipërfaqes pyjore/kullosore, Ekonomia: Polis, Ngastra: 153b (2), 0.12 ha, Territori: Kullote, Fusha e veprimtarise: Turistike Qeverisja Vendore Librazhd Ankand i shpallur
Për vjeljen dhe grumbullimin e bimëve mjeksore, tanifere e eterovajore dhe prodhimet e dyta pyjore që do të vilen dhe grumbullohen, ndodhen në ekonomitë pyjore Çermenikë, Neshtë-Prevall, Klenjë 2, Prodan, Dardhe-Xhyre, Vehçan, Librazhd e Polis.
Loti 1: Ekonomia pyjore Çermenikë, Neshtë-Prevall
101,220 Qeverisja Vendore Librazhd Ankand i shpallur
Për vjeljen dhe grumbullimin e bimëve mjeksore, tanifere e eterovajore dhe prodhimet e dyta pyjore që do të vilen dhe grumbullohen, ndodhen në ekonomitë pyjore Çermenikë, Neshtë-Prevall, Klenjë 2, Prodan, Dardhe-Xhyre, Vehçan, Librazhd e Polis.
Loti 2: Ekonomia pyjore Klenjë 2 dhe Prodan
103,950 Qeverisja Vendore Librazhd Ankand i shpallur
Për vjeljen dhe grumbullimin e bimëve mjeksore, tanifere e eterovajore dhe prodhimet e dyta pyjore që do të vilen dhe grumbullohen, ndodhen në ekonomitë pyjore Çermenikë, Neshtë-Prevall, Klenjë 2, Prodan, Dardhe-Xhyre, Vehçan, Librazhd e Polis.
Loti 3: Ekonomia pyjore Dardhe-Xhyre, Vehçan, Librazhd e Polis
131,400 Qeverisja Vendore Librazhd Ankand i shpallur

Te drejtat e Perdorimit

Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data