Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by tenderer institution

Summary results by tenderer institution

Tenderer institution no. Economic operator no. No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
5 204 443 148,785,410,573 251 124,117,615,264 114,865,116,593

Tenders list

Procuring Authority Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Albanian Road Authority “Supervizion punimesh Zgjerimi i rrugës Elbasan - Qafë Thanë (Faza V) 24,964,287 Announced the Winner ERALD-G SHPK 23,091,966.00
Albanian Road Authority Supervizion punimesh Zgjerimi i superstradës Tiranë - Durrës (Faza II) 12,727,875 Announced the Winner “P.C.S.COMPANY” & “STUDIO-REBUS” 11,462,946.00
Albanian Road Authority “Supervizion punimesh Rehabilitimi i shesheve dhe zonave kryesore në afërsi të pikave doganore shqiptare” 2,322,977 Announced the Winner “S&L Studio” sh.p.k 2,131,170.00
Albanian Road Authority Rikonstruksion i rrugës së vjetër Kombinat - Ndroq - Plepa, Loti 1 754,965,352 Announced the Winner “ARIFAJ” & “EUROKOS HOLDING SH.P.K. DEGA NE SHQIPERI” 567,751,800.00
Albanian Road Authority Zgjerimi i superstradës Tiranë - Durrës (Faza I) 1,666,081,794 Announced the Winner Bami SHPK & CURRI SHPK 1,378,484,856.00
Albanian Road Authority Zgjerimi i rrugës Elbasan - Qafë Thanë (Faza V) 2,493,781,944 Announced the Winner GJOKA KONSTRUKSION 2,467,961,433.00
Albanian Road Authority Zgjerimi i rrugës Elbasan- Qafë- Thanë (Faza VIII) 2,499,999,994 Announced the Winner FUSHA SHPK 2,224,073,883.00
Albanian Road Authority Supervizion punimesh Zgjerimi i rrugës Elbasan - Qafë Thanë (Faza VII) 21,184,420 Announced the Winner TRANSPORT HIGHWAY CONSULTING” & “ARABEL – STUDIO ARABEL – STUDIO” 19,383,744.00
Albanian Road Authority Supervizion punimesh Zgjerimi i rrugës së Ksamilit 15,232,176 Announced the Winner A & E Engineering SHPK 13,750,000.00
Albanian Road Authority Supervizion punimesh Ndërtim rruga Berat - Ballaban, Loti 1 15,178,524 Announced the Winner MCE&STATENG” SHPK 13,964,242.00
Albanian Road Authority Supervizion punimesh Ndërtim rruga Berat - Ballaban, Loti 2 17,049,044 Announced the Winner TAULANT SHPK 15,298,887.00
Albanian Road Authority Supervizion punimesh Zgjerimi i rrugës Elbasan - Qafë Thanë (Faza VI) 24,990,133 Announced the Winner InfraKonsult SHPK 23,361,000.00
Albanian Road Authority Supervizion punimesh Zgjerimi i superstradës Tiranë - Durrës (Faza I) 13,721,103 Announced the Winner “SEED CONSULTING” SHPK & “TOWER” SHPK 12,410,000.00
Albanian Road Authority Supervizion punimesh Zgjerimi i rrugës Elbasan - Qafë Thanë (Faza VIII) 21,398,098 Announced the Winner C.E.C GROUP SHPK 19,920,000.00
Albanian Road Authority Rehabilitimi i shesheve dhe zonave kryesore në afërsi të pikave doganore shqiptare 249,417,164 Announced the Winner Rroku GUEST SHPK 196,612,661.00
Albanian Road Authority Plotësimi i punimeve në rrugët dytësore By Pass Plepa - Kavajë - Rrogozhinë në krahun e majtë 57,953,533 Announced the Winner “RSM Company” 41,150,000.00
Albanian Road Authority Supervizion punimesh Rikonstruksion i rrugës së vjetër Kombinat - Ndroq - Plepa, Loti 1 6,342,990 Announced the Winner HYDROWATER-ALBANIA 5,700,000.00
Albanian Road Authority Minikontrata 1-Supervizion “Mirëmbajtje Tuneli i Krrabës (2023-2027)” Signed the Contract C.E.C GROUP SHPK
Albanian Road Authority Sistemim asfaltim rruga Qafa e Buallit - Martanesh 1,086,171,104 Signed the Contract “BE - IS SH.P.K & VELLEZERIT HYSA & ERGI” 947,590,308.00
Albanian Road Authority Eliminimi i pikave të zeza (Black Spots), në rrjetin rrugor kombëtar 2023 82,925,952 Signed the Contract “ALMO KONSTRUKSION & DELTAREX” 70,375,000.00
Albanian Road Authority Supervizion punimesh Sistemim asfaltim rruga Qafa e Buallit - Martanesh 10,030,639 Signed the Contract INFRATECH SHPK 9,228,188.00
Albanian Road Authority Zgjerimi i rruges Elbasan - Qafe - Thane (Faza III) 2,499,796,130 Signed the Contract “2 T & HASTOÇI” 2,114,517,086.00
Albanian Road Authority Supervizion punimesh Zgjerimi i rruges Elbasan- Qafe- Thane (Faza IV) 24,775,528 Signed the Contract A & E Engineering SHPK 24,267,000.00
Albanian Road Authority Supervizion punimesh Zgjerimi i rruges Elbasan- Qafe- Thane (Faza III) 23,075,043 Signed the Contract “ARABEL – STUDIO ARABEL – STUDIO” & “TRANSPORT HIGHWAY CONSULTING” & “CIVIL CONS” 22,374,000.00
Albanian Road Authority Zgjerimi i rruges Elbasan - Qafe - Thane (Faza IV) 2,499,972,069 Signed the Contract A. N. K. 2,085,915,775.00
Albanian Road Authority Rikonstruksion i godines se Arkives se ARRSH-se, prane Drejtorise se Rajonit Qendror Tirane 17,644,537 Signed the Contract LLAZO SHPK 13,650,659.00
Albanian Road Authority Supervizion punimesh “Ndërtim rruga Berat - Ballaban, Loti 3” 17,674,151 Signed the Contract “INVICTUS” SHPK & “M.A.G PARTNERS” SHPK 15,792,000.00
Albanian Road Authority Supervizion punimesh Riveshje dhe sistemim asfaltim nyja Shkozet mbikalimi Plepa 1,346,516 Signed the Contract “HTS COMPANY” Sh.p.k & “HE & SK 11” Sh.p.k 1,299,000.00
Albanian Road Authority “Studim Projektim aksi rrugor Bushtrice - Pika Doganore Koridori 8” 49,990,353 Signed the Contract “InfraKonsult” & “ATELIER 4" 48,990,545.00
Albanian Road Authority “Studim Projektim aksi rrugor Elbasan - Lekaj Koridori 8” 83,139,834 Signed the Contract “PNI-2001” & “G & K” & “GeoENG” & “ABKONS” 75,680,000.00

SUPPORTERS

Here you can have your ADVERTISEMENT

Contact at [email protected]

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data