Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by tenderer institution

Summary results by tenderer institution

Tenderer institution no. Economic operator no. No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
5 187 367 139,730,284,167 218 97,241,101,539 91,110,520,255

Tenders list

Procuring Authority Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Albanian Road Authority Mirëmbajtje me performancë e segmentit rrugor Ura e Gjormit - Brataj - Ura e Laskos 34,351,306 Signed the Contract G.P.G. COMPANY SHPK 32,438,364.00
Albanian Road Authority “Eliminimi i Pikave të Zeza (Black Spots) në rrjetin Rrugor Kombëtar” 58,133,781 Njoftuar Fituesi Minikonkursi
Albanian Road Authority Minikontrata 1 Loti 8 “Mirembajtje me performance e segmenteve rrugore Fier Shegan - Divjake + K/Rr. Nacionale - Grabian + Strume - Qafe Marinez” Signed the Contract BE-IS sh.p.k & Ergi sh.p.k
Albanian Road Authority Minikontrata 1 Loti 4 “Mirembajtje me performance e segmentit rrugorr Vau Dejes - Nenshat - Lezhe + By pas Berdice + D/Plazh Velipoje - Vilun” Signed the Contract “IRIDIAN” & “AURORA KONSTRUKSION”
Albanian Road Authority Rehabilitim i segmentit rrugor Fier - Vlorë (rruga e vjetër) 833,288,437 Signed the Contract COBIAL 792,055,520.00
Albanian Road Authority Minikontrata 1 “Supervizion per Mirembajtjen me performance të segmenteve rrugore të shtuara me VKM nr.600, date 13.10.2021.” Signed the Contract “NET-GROUP” &“SWS CONSULTING ENGINEERING”
Albanian Road Authority Minikontrata 1 Loti 4: Kontrata D “Supervizion Mirëmbajtje me performance e akseve kryesore të Rajonit Jugor” Signed the Contract A & E Engineering SHPK
Albanian Road Authority “Supervizion punimesh Rehabilitim i rrëshqitjes në segmentin rrugor Qafë Mali-Fierzë” 2,083,231 Signed the Contract HE & SK 11 11 1,852,534.00
Albanian Road Authority Rehabilitimi i rrëshqitjes segmenti rrugor Qafë Mali-Fierzë 99,168,047 Signed the Contract “PEPA GROUP GROUP” & “SELAMI” SHPK 97,676,553.00
Albanian Road Authority Minikontrata 1 Loti 9 “Mirëmbajtje me performancë e segmenteve rrugorë Këlcyrë – Ballaban (13.5 km) dhe K/Gllavë – Ballaban” Signed the Contract IDK – Konstruksion
Albanian Road Authority Minikontrata 1 Loti 10 “Mirëmbajtje me performancë e rrugëve të plazheve: Plazhi Kakome 3 km, Lukovë 2.6 km, Borsh 2 km, Livadh 2 km, Jalë 5.3 km, Dhërmi 1.7, Dhermi (rruga Perivolo) 2.7 km, Palasë 2.5 km,” Signed the Contract A.L-ASFALT
Albanian Road Authority “Rehabilitim i rrugës së ish repartit ushtarak për në aeroportin e Rinasit” 33,324,063 Signed the Contract Bami SHPK 32,873,500.00
Albanian Road Authority Minikontrata 1 Loti 6 “Mirembajtje me performance e segmentit rrugor Bilisht - Miras" Signed the Contract Artyka II SHPK
Albanian Road Authority Minikontrata 1 Loti 2: Kontrata B “Supervizion Mirëmbajtje me performancë e akseve kryesore të Rajonit Qendror dhe Verilindor” Signed the Contract “NET-GROUP” &“SWS CONSULTING ENGINEERING”
Albanian Road Authority Rikonstruksion i aksit rrugor Maliq-Lozhan i Ri-Strelcë 1,183,260,667 Signed the Contract GJIKURIA SHPK 1,164,381,419.00
Albanian Road Authority Loti 8 “Mirembajtje me performance e segmenteve rrugore Fier Shegan - Divjake + K/Rr. Nacionale - Grabian + Strume - Qafe Marinez” 114,483,315 Announced the Winner BE-IS sh.p.k & Ergi sh.p.k 89,790,225.00
Albanian Road Authority Minikontrata 1 Loti 2 “Mirembajtje me performance e segmentit rrugor Ura e Zapodit - Shishtavec” Signed the Contract “Marsi” sh.p.k & “Mela” sh.p.k
Albanian Road Authority Përmirësimi i Sinjalistikës Horizontale, Vertikale dhe Pajisjeve të Sigurisë Rrugore në Akset e Rajonit Jugor, Loti 3 165,940,155 Signed the Contract IDK – Konstruksion 163,818,234.00
Albanian Road Authority Loti 2: Kontrata B “Supervizion Mirëmbajtje me performancë e akseve kryesore të Rajonit Qendror dhe Verilindor” 46,021,230 Announced the Winner “NET-GROUP” &“SWS CONSULTING ENGINEERING” 45,388,970.00
Albanian Road Authority Loti 4: Kontrata D “Supervizion Mirëmbajtje me performance e akseve kryesore të Rajonit Jugor” 47,651,748 Announced the Winner A & E Engineering SHPK 47,493,380.00
Albanian Road Authority Minikontrata 1 Loti 1: Kontrata A “Supervizion Mirëmbajtje me performancë e akseve kryesore të Rajonit Verior” Signed the Contract “ARCHISPACE” & “A V E CONSULTING” 44,093,500.00
Albanian Road Authority Loti 1: Kontrata A “Supervizion Mirëmbajtje me performancë e akseve kryesore të Rajonit Verior” 44,217,011 Announced the Winner “ARCHISPACE” & “A V E CONSULTING” 44,093,500.00
Albanian Road Authority Minikontrata 1 Loti 4: Kontrata D “Mirëmbajtje me performance e akseve kryesore të Rajonit Jugor” Signed the Contract SALILLARI SHPK
Albanian Road Authority “Supervizion per Mirembajtjen me performance të segmenteve rrugore të shtuara me VKM nr.600, date 13.10.2021.” 46,020,859 Announced the Winner “NET-GROUP” &“SWS CONSULTING ENGINEERING” 41,100,400.00
Albanian Road Authority “Supervizion punimesh Rikonstruksion i aksit rrugor Maliq - Lozhan i Ri - Strelcë” 10,263,717 Signed the Contract C.E.C GROUP SHPK 9,990,000.00
Albanian Road Authority “Supervizion punimesh Përmirësimi i Sinjalistikës Horizontale, Vertikale dhe Pajisjeve të Sigurisë Rrugore në Akset e Rajonit Qëndror Loti 2 (2022)” 1,620,255 Signed the Contract Tower SHPK 1,459,000.00
Albanian Road Authority Loti 7 “Mirembajtje me performance e segmentit rrugor K/Podgorie - K/Liqena” 59,075,701 Announced the Winner
Albanian Road Authority Loti 6 “Mirembajtje me performance e segmentit rrugor Bilisht - Miras" 42,933,134 Announced the Winner Artyka II SHPK 42,925,522.00
Albanian Road Authority Loti 4 “Mirembajtje me performance e segmentit rrugorr Vau Dejes - Nenshat - Lezhe + By pas Berdice + D/Plazh Velipoje - Vilun” 78,817,914 Announced the Winner “IRIDIAN” & “AURORA KONSTRUKSION” 78,815,966.00
Albanian Road Authority Loti 4: Kontrata D “Mirëmbajtje me performance e akseve kryesore të Rajonit Jugor” 1,411,691,646 Announced the Winner SALILLARI SHPK 1,411,597,878.00

SUPPORTERS
logo_amb_suedeze.png

The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data