Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by tenderer institution

Summary results by tenderer institution

Tenderer institution no. Economic operator no. No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
5 191 391 140,733,884,404 226 103,644,417,634 96,509,112,612

Tenders list

Procuring Authority Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Albanian Road Authority “Mirëmbajtja e Tunelit të Krrabës (Kontrate e re)” 189,360,000 Signed the Contract 4 A -M SHPK 189,260,000.00
Albanian Road Authority Emergjencë: “Rrëshqitje e Borshit. - Kontratë me çelësa në dorë. 136,091,759 Signed the Contract “Gener 2” sh.p.k. 134426141.9
Albanian Road Authority “Përmirësimi i Sinjalistikës Horizontale në Akset dhe Segmentet Rrugore të Rajonit Jugor” 166,654,819 Signed the Contract IDK – Konstruksion 159,969,881.95
Albanian Road Authority “Ndërtim i lidhjes së rrugës së Oroshit me rrugën e Kombit” 124,634,510 Signed the Contract "4 A-M SHPK“ & ILIRIADA SHPK 115,965,000.00
Albanian Road Authority Rehabilitim dhe masa inxhinierike Nyja e Fllakës 124,503,327 Signed the Contract A.L-ASFALT 121,508,153.00
Albanian Road Authority Përmirësim i Sinjalistikës Horizontale në Akset dhe Segmentet Rrugore të Rajonit Qëndror 166,586,721 Signed the Contract R. S. & M - SI.SI-AL sh.p.k - G. P. G. COMPANY 158,942,071.73
Albanian Road Authority “Përmirësimi i Sinjalistikës Horizontale në Akset dhe Segmentet Rrugore të Rajonit Verior” 166,666,422 Signed the Contract JUBICA. SHPK 159,967,240.00
Albanian Road Authority Shtese Kontrate - Ndertim rruga Kardhiq -Delvine, Loti 5. 332,526,015 Signed the Contract + Additional Contract ALB-STAR 332517287.66
Albanian Road Authority Shtese Kontrate - Ndertim rruga Kardhiq -Delvine, Loti 6. 467,403,368 Signed the Contract + Additional Contract AGBES CONSTRUKSION 467,074,582.18
Albanian Road Authority Shtese Kontrate -Ndertim rruga Kardhiq -Delvine, Loti 4 465,202,013 Signed the Contract + Additional Contract COBIAL - GJOKA KONSTRUKSION 465,122,013.33
Albanian Road Authority Shtesë kontrate - Rehabilitimi i segmentit rrugor Mbikalimi pallati me shigjeta – rrethrrotullimi Shqiponja, Loti 2, 313,399,085 Signed the Contract + Additional Contract SALILLARI SHPK 313,399,085
Albanian Road Authority Supervizion Mirëmbajtje me performancë të rrugëve Rajoni Verior, Qendror dhe Jugor - Loti 2 : “Supervizion Mirëmbajtje me performancë të rrugëve Rajoni Qendror " (përsëritje) 62,981,351 Announced Procurement
Albanian Road Authority “Supervizion Punimesh Ndërtim rruga Palasë – Dhermi”, 12,057,435 Signed the Contract GJEOKONSULT & CO - GEOSAT GROUP 11,454,500.00
Albanian Road Authority Supervizion punimesh, Ndertim rruga mbikalimi Teg dhe rruget lidhese te tij” 11,694,025 Signed the Contract P.C.S.COMPANY - Engineering Counsulting Group - ERALD-G - INVICTUS 10,502,546
Albanian Road Authority “Ndërtim Rruga mbikalimi Teg dhe rrugët lidhëse të tij”. 1,479,800,354 Signed the Contract ALB-BUILDING SHPK 1,402,652,826.00
Albanian Road Authority “Ndërtim rruga Palasë – Dhërmi” 1,619,484,905 Signed the Contract GJIKURIA SHPK 1,562,805,184.50
Shkodra North Region Directorate Minikontrata nr. 1 ne zbatim të Marrëveshjes Kuadër me titull: Loti V: “Mirëmbajtje rutinë me performancë rruga "Rreshen (U.Fanit)- Shpal, Shpal- Q.Bene- K.Hadroj, Shpal-Ura e Repsit", Signed the Contract AEK MUNELLA - DRINI-1
Albanian Road Authority Mirëmbajtje me performancë të rrugëve Rajoni Verior - Loti V: “Mirëmbajtje rutinë me performancë rruga "Rreshen (U.Fanit)- Shpal, Shpal- Q.Bene- K.Hadroj, Shpal-Ura e Repsit", 219,866,693 Announced the Winner AEK MUNELLA - DRINI-1 197,273,824
Tirana Central Region Directorate Minikontrata nr. 1 ne zbatim të Marrëveshjes Kuadër me titull: Loti 1 : “Mirëmbajtje me performancë Vorë - Maminas, Kthesa Kamëz - Vorë (rrugët paralele), Kamëz – Zall Herr – Bovillë, Kryq. Rr. Nr 52 – Kala Prezë, Ura e Gjolës – Bilaj, Bubq - Ishëm, Bërxullë - Domje, Bërxullë - Laknas Signed the Contract FUSHA SHPK
Shkodra North Region Directorate Minikontrata nr. 1 ne zbatim të Marrëveshjes Kuadër me titull: Mirëmbajtje me performancë të rrugëve Rajoni Verior - Loti XII: “Mirëmbajtje rutinë me performancë rruga "Kuben- Vasie", Signed the Contract ALKO IMPEX CONSTRUCTION & ALKO IMPEX General Construksion SHPK
Shkodra North Region Directorate Minikontrata nr. 1 ne zbatim të Marrëveshjes Kuadër me titull: Mirëmbajtje me performancë të rrugëve Rajoni Verior - Loti XIII: “Mirëmbajtje rutinë me performancë rruga "Peshkopi (K/Rr.Tomin)- Ura e Muhurit, Ura e Muhurit - Draj Reç (Kufi me Kukësin) , Peshkopi- Ushtelence", Signed the Contract ALKO IMPEX CONSTRUCTION & ALKO IMPEX General Construksion SHPK
Albanian Road Authority Studim Projektim zgjerim i segmentit rrugor, dalje Elbasan – Perenjas – Qafe Thane. 53,369,587 Signed the Contract InfraKonsult SHPK & HMK - Consulting 50,980,000
Albanian Road Authority Supervizion Punimesh Ndertim rruga Porto Romano Durres, Loti 3, 5,846,667 Signed the Contract CIVIL CONS - Engineering Counsulting Group 5,671,267.46
Albanian Road Authority “Supervizion Punimesh Ndërtim rruga Korçë- Ersekë, Loti 2 (pjesa e pare)”, 18,920,121 Signed the Contract A & E Engineering SHPK 18,720,000
Shkodra North Region Directorate Minikontrata nr. 1 ne zbatim të Marrëveshjes Kuadër me titull: Mirëmbajtje me performancë të rrugëve Rajoni Verior - Loti XIV: “Mirëmbajtje rutinë me performancë rruga "U. Cerenecit - Klenjë,Trebisht-Dogane, Qaf Bualli-Kraste, Kthesa Lapidari-Lis,K/Rrugen Kombetare-Ulez", Signed the Contract UDHA sh.p.k
Albanian Road Authority Loti 3 : “Supervizion Mirëmbajtje me performancë të rrugëve Rajoni Jugor" 68,699,171 Announced Procurement
Albanian Road Authority Loti 2 : Supervizion Mirëmbajtje me performancë të rrugëve Rajoni Qendror 62,981,351 Cancelled Procurement
Shkodra North Region Directorate Minikontrata nr. 1 ne zbatim të Marrëveshjes Kuadër me titull: Loti IX: “Mirëmbajtje rutinë me performancë rruga "Kukës-Bushtricë (Vasie), K/Rruge Domaj-Draj Rec, (Kufi me Peshkopinë) " Signed the Contract CURRI SHPK
Shkodra North Region Directorate Minikontrata nr. 1 ne zbatim të Marrëveshjes Kuadër me titull: Mirëmbajtje me performancë të rrugëve Rajoni Verior - Loti I: “Mirëmbajtje rutinë me performancë rruga "Koplik - Bogë, Dedaj - Razem". Signed the Contract JUBICA. SHPK
Albanian Road Authority “Ndertim rruga Dukaj Sinanaj, Tepelene” 393,325,857 Announced the Winner 2 T SHPK 380,568,371.17

SUPPORTERS

Here you can have your ADVERTISEMENT

Contact at [email protected]

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data