Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by tenderer institution

Summary results by tenderer institution

Tenderer institution no. Economic operator no. No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
5 191 389 140,719,446,834 226 103,644,417,634 96,509,112,612

Tenders list

Procuring Authority Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Albanian Road Authority Minikontrata 1 Loti 2: Kontrata B “Mirëmbajtje me performancë e akseve kryesore të Rajonit Qendror dhe Verilindor” Signed the Contract ”ALKO-IMPEX General Construcion”sh.p.k &“ALKO IMPEX CONSTRUCTION” sh.p.k
Albanian Road Authority “Ndërtim rruga Korçë – Ersekë Loti 2 (pjesa e dytë)” 2,165,325,695 Signed the Contract A. N. K. 2,164,693,349.00
Albanian Road Authority Loti 3: Kontrata C “Supervizion Mirëmbajtje me performancë e akseve kryesore të Rajonit Qendror dhe Juglindor” 46,602,511 Announced the Winner “TRANSPORT HIGHWAY CONSULTING” & “ARABEL - STUDIO” & “LEAD CONSULTING” 46,156,000.00
Albanian Road Authority “Supervizion punimesh Përmirësimi i Sinjalistikës Horizontale, Vertikale dhe Pajisjeve të Sigurisë Rrugore në Akset e Rajonit Jugor, Loti 3)” 1,621,246 Signed the Contract INFRATECH SHPK 1,459,122.00
Albanian Road Authority Minikontrata 1 Loti 1: Kontrata A “Mirëmbajtje me performancë e akseve kryesore të Rajonit Verior” Signed the Contract GECI SHPK
Albanian Road Authority Loti 2 “Mirembajtje me performance e segmentit rrugor Ura e Zapodit - Shishtavec” 90,779,089 Announced the Winner “Marsi” sh.p.k & “Mela” sh.p.k 81,091,448.00
Albanian Road Authority Supervizion Punimesh Ndërtim rruga Kardhiq- Delvinë Loti 8 (Sistemimi dhe Rivitalizim i Skarpateve) 8,875,881 Signed the Contract "DRICONS" 8,596,703.00
Albanian Road Authority Loti 2: Kontrata B “Mirëmbajtje me performancë e akseve kryesore të Rajonit Qendror dhe Verilindor” 1,418,031,731 Announced the Winner ”ALKO-IMPEX General Construcion”sh.p.k &“ALKO IMPEX CONSTRUCTION” sh.p.k 1,417,993,187.00
Albanian Road Authority Minikontrata 1 Loti 3: Kontrata C “Mirëmbajtje me performancë e akseve kryesore të Rajonit Qendror dhe Juglindor” Signed the Contract 2 T SHPK
Albanian Road Authority Ndërtim rruga Kardhiq - Delvinë Loti 8 (Sistemimi dhe Rivitalizim i Skarpateve) 1,440,907,156 Re-Proclaimed and Signed the Contract “Gener 2” sh.p.k. 1,436,346,030.00
Albanian Road Authority “Supervizion punimesh Ndërtim rruga Korçë – Ersekë Loti 2 (pjesa e dytë)” 16,916,112 Signed the Contract A & E Engineering SHPK 16,908,000.00
Albanian Road Authority Minikontrata 1 Loti 1 “Mirembajtje me performance e segmenteve rrugore Bogë - Theth + K/Hani i Hotit - Vermosh + Deg. Grabon – Dogana” Signed the Contract NDERTUESI 2014 shpk - JUBICA shpk 412,859,042.00
Albanian Road Authority Loti 1 “Mirembajtje me performance e segmenteve rrugore Bogë - Theth + K/Hani i Hotit - Vermosh + Deg. Grabon – Dogana” 412,955,051 Announced the Winner NDERTUESI 2014 shpk - JUBICA shpk 412,859,042.00
Albanian Road Authority Loti 1: Kontrata A “Mirëmbajtje me performancë e akseve kryesore të Rajonit Verior” 883,086,388 Announced the Winner GECI SHPK 880,851,426.00
Albanian Road Authority Loti 3: Kontrata C “Mirëmbajtje me performancë e akseve kryesore të Rajonit Qendror dhe Juglindor” 1,455,726,087 Announced the Winner 2 T SHPK 1,455,620,460.00
Albanian Road Authority "Përmirësimi i Sinjalistikës Horizontale, Vertikale dhe Pajisjeve të Sigurisë Rrugore në Akset e Rajonit Qëndror Loti 2 (2022)" 165,805,365 Signed the Contract "R.S.&M SHPK & SI.SI-AL SHPK" 161,433,150.00
Albanian Road Authority “Ndërhyrje në tunelin e Gojanit, masat inxhinierike për mbrojtjen e skarpatave” 16,536,404 Signed the Contract “DRINI -1” & “SHPRESA - AL 14,971,750.00
Albanian Road Authority “Supervizion Punimesh Ndërhyrje në tunelin e Gojanit, masat inxhinjerike për mbrojtjen e skarpatave” 473,913 Cancelled Procurement
Albanian Road Authority “Supervizion Punimesh Rehabilitim I tombino/ tubosider në aksin rrugor Qafa e Buallit- Fillimi I rrugës së Arbërit” 294,396 Cancelled Procurement
Albanian Road Authority Rehabilitimi i tombino/tubosider në aksin rrugor Qafa e Buallit - Fillimi i rrugës së Arbërit 12,499,803 Signed the Contract UDHA sh.p.k 10,176,771.00
Albanian Road Authority Përmirësimi i sinjalistikës horizontale, vertikale dhe pajisjeve të sigurisë rrugore në akset e Rajonit Verior, Loti 1 (2022) 191,663,216 Announced the Winner JUBICA. SHPK 181,000,000.00
Albanian Road Authority “Supervizion Punimesh Ndërtim i rrugës se Fushë Bardhës, lidhja me rrugën Kardhiq - Delvinë” 1,412,446 Signed the Contract TAULANT SHPK 1,350,000.00
Albanian Road Authority Supervizion Punimesh Ndërtim rruga Kardhiq – Delvinë Loti 8 ( Sinjalistikë dhe Siguri rrugore nga Loti1 deri në Lotin 6) 2,458,309 Signed the Contract “S&L Studio” sh.p.k 2,458,309.00
Albanian Road Authority “Plotësimi i punimeve dhe rrugët lidhëse në Unazën Lindore, Loti 2” 990,593,898 Signed the Contract ALBAVIA SHPK 948,818,251.00
Albanian Road Authority Loti 5 “Mirembajtje me performance e segmentit rrugor Ura e Matit - Kthesa e Lapidarit” 12,732,013 Cancelled Procurement
Albanian Road Authority Loti 3 “Mirembajtje me performance e segmentit rrugor Dushaj - Sheshi i Trageteve - Lekbibaj” 41,459,368 Cancelled Procurement
Albanian Road Authority “Supervizion Punimesh Përfundim i Punimeve në segmentet rrugore Ura e Kranesë Qafë Botë, Ura e Kranesë Ura e Gajdarit dhe përmirësimi i segmentit rrugor Shijan Ura e Gajdarit” 10,603,873 Signed the Contract “INVICTUS” & “GB CIVIL ENGINEERING” 10,583,333.00
Albanian Road Authority “Ndërtim rruga Kardhiq – Delvine, Loti 8” ( Sinjalistikë dhe Siguri rrugore nga loti 1 deri ne lotin 6) 281,619,729 Signed the Contract JUBICA. SHPK 220,000,001.00
Albanian Road Authority Supervizion punimesh: “Plotësimi, Rakordimi dhe vazhdimi i punimeve Sheshi Shqiponja- Lumi i Tiranës, Loti 1 dhe QMT” 18,079,568 Signed the Contract A & E Engineering SHPK 18,000,000.00
Albanian Road Authority “Supervizion punimesh Plotësimi I punimeve dhe rrugët lidhëse në Unazën Lindore Loti 2” 9,121,653 Signed the Contract C.E.C GROUP SHPK 8,910,000.00

SUPPORTERS

Here you can have your ADVERTISEMENT

Contact at [email protected]

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data