Open Procurement Albania

Rikonstruksion dhe riparim të mjediseve në bashkëpronesi ose të përbashkëta në ndertesa (pallate), në qytetin Rrëshen dhe Rubik (faza 3), Bashkia Mirditë (Programi i Rindertimit)

Procuring Authority / Buyer Local Unit Mirditë
Procuring Authority / Buyer Bashkia Mirdite
Tender object Rikonstruksion dhe riparim të mjediseve në bashkëpronesi ose të përbashkëta në ndertesa (pallate), në qytetin Rrëshen dhe Rubik (faza 3), Bashkia Mirditë (Programi i Rindertimit)

Burimi i Financimit: Fonde te vena ne dispozicion nga buxheti shtetit sipas VKM Nr.490, date 21.07.2022 “Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e rikonstruksionit dhe riparimit të mjediseve në bashkëpronësi ose të përbashkëta në ndërtesa (pallate), në Bashkinë Mirditë”.
Reference No. REF-40739-09-06-2022
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 192 851 638,00
Type of Contract
Procurement Method Restricted Procedure
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Publication Date 13-09-2022
Last date of Submitted Documents 23-09-2022
Tender Held Date 23-09-2022
No. of Bidders 2
Bidders 1.“ULZA” shpk
2.“HASTOCI” shpk
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • ULZA
 • The winning bid ALL without vat 187 417 132,00
  Bidder Announcement date 09-12-2022
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 15 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Nuk ka operatore ekonomike te skualifikuar.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for ULZA viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for ULZA viti 2014
  Monitor treasury transaction for ULZA viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for ULZA viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Qeverisja Vendore Mirditë REF-40739-09-06-2022
  Announcement of Procurement Buletini i Posaçëm Nr. 126 datë 13 Shtator 2022
  Standard Tender Documents
  Technical Specification
  Technical Report
  Bidder Announcement Buletini i Posaçëm Nr. 169 datë 9 Dhjetor 2022
  Signing of the Contract
  Terms of Reference
  Procesverbali "Për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve për kualifikim"
  Detyre Projektimi "Për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve për kualifikim"

  ------------------------------------------------------------------------------
  Akte nenligjore

  Akt Normativ Nr. 9, datë 16.12.2019 “Për Përballimin e Pasojave të Fatkeqësisë Natyrore”
  Ligj Nr. 97/2019 “Për Miratimin e Aktit Normativ, me Fuqinë e Ligjit, Nr. 9, Datë 16.12.2019, të Këshillit të Ministrave, “Për Përballimin e Pasojave të Fatkeqësisë Natyrore”
  Vendim Nr. 490, datë 21.7.2022"Për përdorimin e fondit të rindërtimit, për financimin e rikonstruksionit dhe riparimit të mjediseve në bashkëpronësi ose të përbashkëta në ndërtesa (pallat), në bashkinë Mirditë"

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data