Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by local government entities

Summary results by local government entities

Tenderer institution no. Economic operator no. No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
72 4877 49,023 382,046,359,959 36,286 304,146,090,799 298,225,676,884

Tenders list

Procuring Authority by Local Government Entity Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Local Unit Librazhd Blerje goma + pjese xhenerike,mirembajtje mjetesh 3,547,600 Signed the Contract Ilir Qosja 3,476,648.00
Local Unit Korçë Loti 1:Nafte 36,135,602 Announced the Winner O L S I SHPK 35,625,600.00
Local Unit Korçë Loti 2: Benzine 3,622,701 Announced the Winner O L S I SHPK 3,588,340.00
Local Unit Prrenjas Organizim i aktiviteteve artistike dhe kulturore për vitin 2024 2,833,333 Signed the Contract “Jetmir Disha” p.f 2,575,000.00
Local Unit Maliq Minikontrata 1-Shërbimi i pastrimit, grumbullimit,largimit të mbetjeve urbane dhe gjelbërimit për Bashkinë Qendër Maliq dhe Njësitë Administrative Libonik, Pojan, Vreshtas, Pirg Re-Proclaimed and Signed the Contract KORSEL SHPK
Local Unit Shkodër Prodhim, publikim dhe botim i materialeve për fushata promocionale 1,684,360 Signed the Contract Lulzim Mehmetaj 1,270,530.00
Local Unit Kuçovë Shërbimi i Dekorit 9,647,356 Announced the Winner Abas Dajko 9,204,400.00
Local Unit Sarandë Blerje karburanti 4,166,600 Signed the Contract “2A2F-L sh.p.k” & “A&T sh.a 4,089,309.00
Local Unit Fier Blerje elektropompa zhytëse e panele 18,000,000 Announced Procurement
Local Unit Tiranë Minikontrata 1-Loti 1 "Blerje bukë për Konviktet e Shkollave të Mesme" Signed the Contract KADRA SHPK
Local Unit Himarë Restaurimi i banesave të amortizuara për familjet në nevojë 3,998,175 Signed the Contract ASI INVEST 3,788,208.00
Local Unit Skrapar Blerje nafte për administratën, për ujitje-kullimin dhe për zjarrfikësen për vitin 2024 3,750,000 Signed the Contract KASTRATI 3,750,000.00
Local Unit Roskovec Loti 3“Karburant për Ndërmarrjen e Shërbimeve Komunale 2,177,666 Cancelled Procurement
Local Unit Roskovec Loti 1 “Karburant për Bashkin Roskovec" 2,836,375 Cancelled Procurement
Local Unit Roskovec Loti 2 “Karburant për Ndërmarrjen e Mirëmbajtjes së Mjedisit “ 3,682,777 Cancelled Procurement
Local Unit Roskovec Loti 4” Karburant për Ndërmarrjen e Pyjeve Ujitje-Kullimi dhe Mirmbajtje Rrugë e Varreza)" 2,423,809 Cancelled Procurement
Local Unit Dropull Dhënie me qera të llojit “Pyll dhe Kullotë”, ndodhur në Njësinë Administrative Dropull i Sipërm, Zona Kadastrale 2905, Nr. Parcele 29/1, Sipërfaqe Ha 0.45. Qëllimi i përdorimit do të jetë për veprimtari agroturistike dhe rekreacion ( Shërbime akomoduese). Announced Procurement
Local Unit Pogradec “Loti IV, Ura e Zëmçës – Kryqëzimi Proptisht, Bishnicë” 220,320,000 Signed the Contract ALBAVIA SHPK 153,876,474.00
Local Unit Tiranë Sherbim interneti per UKT sha 4,390,671 Announced the Winner VODAFONE ALBANIA 2,080,500.00
Local Unit Berat Hartim projekti" Ndertimi i palestres sportive te spoartit Berat" 14,456,027 Signed the Contract ATELIER 4 shpk & INFRATECH shpk 14,240,000.00
Local Unit Sarandë Blerje Hipoklorit Natriumi për kërkesat e Shoqërisë Rajonale UK Sarandë 5,600,000 Signed the Contract ''Albanian Distribution Chemicals” shpk 4,600,000.00
Local Unit Prrenjas Sinjalistika e qytetit Prrenjas 1,499,908 Signed the Contract R. S. & M 1,301,780.00
Local Unit Prrenjas Ndërtim memoriali(në kujtim të të rënëve )Qyteti Prrenjas 1,416,431 Signed the Contract “ÇELA GROUP” Sh.p.k 1,180,450.00
Local Unit Himarë Blerje makinë me kosh për ndriçimin rrugor 16,650,000 Announced Procurement
Local Unit Sarandë Unifikimi i sistemit të faturimit dhe mirëmbajtja për dy vjet 15,000,000 Announced Procurement
Local Unit Himarë Blerje makinash 14,902,000 Announced Procurement
Local Unit Durrës Gjeberim ne qytet 16,138,970 Announced Procurement
Local Unit Himarë RIKONSTRUKSION I RRUGËS NË LAGJEN “CAKUA”, HIMARË (LOTI 1) 41,666,667 Announced Procurement
Local Unit Korçë Materiale pastrimi dhe dezinfektimi 3,750,000 Cancelled Procurement
Local Unit Pogradec Blerje Mjeti per zhvillimin e kanaleve Ujitese (Eskavator) 7,327,692 Cancelled Procurement

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data