Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by local government entities

Summary results by local government entities

Tenderer institution no. Economic operator no. No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
72 4877 49,023 382,046,359,959 36,286 304,146,090,799 298,225,676,884

Tenders list

Procuring Authority by Local Government Entity Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Local Unit Fushë-Arrëz Blerje materiale kancelarie per Bashkine Fushe-Arrez 1,384,166 Re-Proclaimed and Signed the Contract InfoSoft Office 795,772.00
Local Unit Tiranë Rikonstruksioni i Urës Mustafa Koçaj, Njësia Administrative Baldushk 9,993,063 Signed the Contract “ASINVESTMENT” shpk & “VALONA KONSTRUKSION” shpk 7,505,610.00
Local Unit Tiranë Shërbim për riparimin dhe mirëmbajtjen e motoçikletave 594,500 Signed the Contract Besnik Meçi 514,500.00
Local Unit Durrës Shërbimet e përmirësimit dhe mirëmbajtjes së software-ve 13,965,000 Re-Proclaimed Procurement
Local Unit Dropull Blerje karburanti per nevojat e Bashkise per vitin 2024 8,164,533 Signed the Contract “ANEL&CO” Shpk 8,141,434.00
Local Unit Pogradec Blerje Karburanti për nevojat e Bashkisë Pogradec” (Gazoil 10 PPM ULSD) 8,314,116 Announced the Winner GORA 2004 8,314,116.00
Local Unit Tiranë Loti I: Mbikqyrja e punimeve për objektin “Ndërtimi i korsive të dedikuara për autobuz në disa akse rrugore, zgjidhja e nyjes Kastriotët dhe rehabilitimi i stacioneve autobuz në zonën qëndrore të Tiranës”. 1,101,646 Announced Procurement
Local Unit Tiranë Loti II: Mbikqyrja e punimeve për objektin “Projekti i sigurisë rrugore në disa vendkalime për këmbësorë dhe numëruesëve të biçikletave”. 536,394 Announced Procurement
Local Unit Tiranë Rikualifikimi urban i bllokut kufizuar nga rrugët “Sami Frashëri”, “Pjetër Bogdani”- ”Andon Zako Cajupi” dhe “Moskat 33,101,932 Announced Procurement
Local Unit Tiranë Instalimet e sistemeve qëndrore të ngrohjes 16,829,980 Announced Procurement
Local Unit Gjirokastër Materiale Gjelberimi 1,442,140 Announced Procurement
Local Unit Tiranë Minikontrata 1-Loti 2 Blerje benzinë Signed the Contract A&T sha & 2A2F-L OIL
Local Unit Tiranë Minikontrata 1-Shërbim për riparimin dhe mirëmbajtjen e automjeteve Signed the Contract Besnik Meçi
Local Unit Tiranë Loti 1: “Blerje Hipoklorit Natriumi 13-15%” 69,474,375 Announced the Winner ''2 AT'' 43,200,000.00
Local Unit Poliçan BLERJE KAMIONCIN DHE FADROM DHE NEVOJAT E BASHKISE POLIÇAN 5,000,000 Re-Proclaimed and Signed the Contract L.T.E CONSTRUCTION 4,900,000.00
Local Unit Has Blerje karburanti për nevojat e Bashkisë për vitin 2024 8,875,000 Signed the Contract Vellezerit Poga SHPK 8,875,000.00
Local Unit Pogradec Mbikqyrje e objektit “Loti IV, Ura e Zëmçës - Kryqëzimi, Proptisht, Bishnice 1,816,549 Signed the Contract “EDIFAT” shpk & “MCE” shpk 1,574,486.00
Local Unit Kuçovë Blerje Karburanti” (diesel) 16,449,900 Signed the Contract “Renci ” shpk 16,449,900.00
Local Unit Kolonjë Loti 1-Dhënie me qira të fondit pyjor dhe kullosor në përdorim, me konkurim publik në pronësi të Bashkisë Kolonjë. Njësia Administrative Mollas, Pranë fshatit Qinam,Ekonomi a Qëndër Novoselë, Zona kadastrale 3117, Për zhvillim ekonomik, në fushën e energjive të rinovueshme, etj. 40 ha 176,000 Announced the Winner Gramozi Green Energy Shpk 176,000.00
Local Unit Kolonjë Loti 5-Dhënie me qira të fondit pyjor dhe kullosor në përdorim, me konkurim publik në pronësi të Bashkisë Kolonjë. Njësia Administrative Qëndër Ersekë, Pranë rrugës së fshatrave Lëngëz Gostivisht,Ek onomia Qëndër Gramoz, Zona kadastrale 1594 dhe 2412, Për zhvillim ekonomik, në fushën e energjive të rinovueshme, etj. 50 ha 176,000 Announced the Winner GET Solar Solution 1 Shpk 176,000.00
Local Unit Kolonjë Loti 6-Dhënie me qira të fondit pyjor dhe kullosor në përdorim, me konkurim publik në pronësi të Bashkisë Kolonjë. Njësia Administrative Qëndër Ersekë, Pranë fshatrave Bejkovë Vodicë, Ekonomia Qëndër Novoselë dhe Qëndër Gramoz, Zona kadastrale 3284, 3807 dhe 1823, Për zhvillim ekonomik, në fushën e energjive të rinovueshme, etj. 33.7 6 ha 176,000 Announced the Winner Erseka Solar Park 3 Shpk 176,000.00
Local Unit Fier Blerje gaz i lëngshëm për gatim 1,087,832 Signed the Contract “TR - 7” SHPK 1,067,510.00
Local Unit Korçë Blerje artikuj ushqimore 6,092,454 Announced the Winner GEA SHPK 6,032,328.00
Local Unit Durrës Blerje materiale inerte, VITI 2024 8,300,000 Signed the Contract Kegli-Duri SHPK 8,282,900.00
Local Unit Cërrik Blerje pajisje elektronike 1,882,500 Announced the Winner ZEQIRI SHPK 1,664,000.00
Local Unit Sarandë Pastrimi i Kolektorëve të Ujërave të Ndotura në Sarandë dhe Ksamil 6,709,510 Announced Procurement
Local Unit Sarandë Rikualifikim i rrugeve te brendeshme ne Ksamil 25,000,000 Announced Procurement
Local Unit Tiranë Blerje 1 (një) biletë udhëtimi vajtje-ardhje Tiranë – Milano – Tiranë Announced Procurement
Local Unit Tiranë Shpenzime për mirëmbajtjen e aparateve, pajisjeve teknike dhe veglave të punës 1,967,039 Announced Procurement
Local Unit Tiranë Blerje materiale bojaxhiu 34,827,900 Announced Procurement

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data