Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by local government entities

Summary results by local government entities

Tenderer institution no. Economic operator no. No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
72 4877 49,023 382,046,359,959 36,286 304,146,090,799 298,225,676,884

Tenders list

Procuring Authority by Local Government Entity Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Local Unit Bulqizë Blerje ushqimesh për kopshtet dhe çerdhet, Bashkia Bulqize 1,666,667 Signed the Contract Nelsa SHPK 1,604,395.00
Local Unit Tiranë Blerje 1 (një) biletë udhëtimi vajtje-ardhje Tiranë – Paris, Francë – Tiranë Announced Procurement
Local Unit Fier Minikontrata 1-Blerje pllaka betoni për shërbime funerale Signed the Contract EB-2000
Local Unit Patos Rehabilitim i pjesshëm i Godinës dhe Oborrit të Njësisë Administrative Ruzhdie 4,123,340 Signed the Contract VELLEZERIT KUKA 3,658,332.00
Local Unit Gjirokastër Sherbim interneti 998,140 Signed the Contract E-NETWORK-AL 989,450.00
Local Unit Maliq Blerje materiale për vepra ujore 2,114,850 Signed the Contract SPARTAK S.A 1,908,300.00
Local Unit Durrës Blerje materiale pastrimi për institucionet e QEA-s Durrës 10,819,649 Signed the Contract EURO MEGA 2010 6,848,615.00
Local Unit Sarandë Blerje materiale elektrike per mirembajtjen e rrjetit ekzistues 6,583,000 Signed the Contract ERVIN LUZI 4,384,250.00
Local Unit Tiranë Blerje materiele logopedie 1,666,667 Announced the Winner Naim Hysi 1,545,500.00
Local Unit Pogradec Dhënien me qira të sipërfaqes së tokës prej siperfaqes prej 17,5300 ha ose 175300 m2 të ndodhur në Njësinë Administrative Trebinjë dhe Udënisht Announced Procurement
Local Unit Tiranë Loti 2 Blerje benzinë 1,249,885 Announced the Winner A&T sha & 2A2F-L OIL 1,186,067.00
Local Unit Elbasan Blerje fishekzjarre për festat e vitit 2024 1,249,167 Signed the Contract ALBAFIREworks” sh.p.k 1,240,000.00
Local Unit Berat SHERBIM I GRUMBULLIMIT DHE TRANSPORTIMIT TE MBETJEVE URBANE NE BASHKINE BERAT 15,991,344 Cancelled Procurement
Local Unit Vau i Dejës Blerje tonera per printera dhe fotokopje per vitin 2024 1,500,000 Announced Procurement
Local Unit Vau i Dejës Blerje dru zjarri per ngrohje 3,000,000 Cancelled Procurement
Local Unit Elbasan Blerje materiale kancelarie për nevojat e shoqërisë 1,499,600 Announced Procurement
Local Unit Tiranë Blerje 1 (një) biletë udhëtimi vajtje-ardhje Tiranë – Londër – Tiranë Announced Procurement
Local Unit Tiranë Minikontrata 1-Blerje materiale marangozi Signed the Contract POWER INDUSTRIES
Local Unit Tiranë Minikontrata 1-Blerje materiale elektrike Signed the Contract Aleksandër Qëndraj pf & MUHOPLUS LTD
Local Unit Patos Blerje kamera survejuese për sigurinë e qytetit 8,476,020 Signed the Contract “GBK” shpk 7,478,100.00
Local Unit Vlorë Blerje skrep, Bashkia Vlore 8,333,333 Announced the Winner ASI-2A CO shpk & MIRI shpk 7,900,000.00
Local Unit Roskovec Blerje e nje mjeti transporti per Administraten e Bashkise 3,860,615 Signed the Contract C L A S S I C 3,250,000.00
Local Unit Prrenjas Rikonstruksion i shkolles Kotodesh 30,879,833 Signed the Contract "M U R A T I" & EURO-ALB 21,593,755.00
Local Unit Durrës Blerje materiale elektrike, viti 2024 12,450,000 Cancelled Procurement
Local Unit Finiq Blerje materiale ndertimi viti 2024 per rehabilitimin e rrugeve dhe objekteve ne zona te ndryshme te bashkise 16,666,666 Announced Procurement
Local Unit Tiranë Blerje Kancelari 1,666,398 Announced Procurement
Local Unit Mat Blerje kancelari 967,680 Announced Procurement
Local Unit Lezhë Blerje paisje kompiuterike per nevoja te Administrates dhe Drejtorise se Urbanistikes prane Bashkise Lezhe 3,408,025 Cancelled Procurement
Local Unit Tiranë Minikontrata 1-Blerje shërbimi për aktivitete të ndryshme për Bashkinë Tiranë Signed the Contract PROSOUND
Local Unit Elbasan Dhenia ne perdorim, Sipërfaqja e fondit pyjor prej 120 ha, të ndarë në lote:
- Loti i parë: Për sasinë totale prej 60 (gjashtëdhjetë) ha në n/ngastren pyjore nr.19/a, ekonomia pyjore “Papërr-Sollak”.
Për vendosje stacionesh, bazamente për panele fotovoltaike me qëllim prodhimin e energjisë.
8,580,000 Signed the Contract GJEOKONSULT & CO SHPK 8,600,000.00

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data