Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by local government entities

Summary results by local government entities

Tenderer institution no. Economic operator no. No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
72 4877 49,023 382,046,359,959 36,286 304,146,090,799 298,225,676,884

Tenders list

Procuring Authority by Local Government Entity Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Local Unit Maliq Rikonstruksion objekte ndërtimore 20,830,015 Announced Procurement
Local Unit Elbasan Blerje pajisje mobilerie per shkollat “Konstandin Kristoforidhi”, shkollën “Onufri” dhe shkollën “Hamit Mullisi 12,367,174 Announced Procurement
Local Unit Maliq Loti 1 Sherbim mirembajtje mjetet 4,103,800 Announced Procurement
Local Unit Maliq Loti 2 Sherbim mirembajtje eskavatoret 1,581,000 Announced Procurement
Local Unit Vlorë Sektori Pastrimit, Blerje Konteniere 1.1 m3 8,323,650 Announced Procurement
Local Unit Elbasan Blerje fadromë me agregat 5,833,333 Announced Procurement
Local Unit Tiranë Blerje herbicide dhe pesticide 1,075,998 Announced Procurement
Local Unit Patos Ndërtim i stacionit të pompimit Belinë 13,199,791 Re-Proclaimed Procurement
Local Unit Tiranë Për miratimin e Vlerësimit të Riskut nga Fatkeqësitë e Strategjitë për zvogëlimin e Riskut nga Fatkeqësitë 2023-2030 në Nivel Lokal 41,308,333 Announced the Winner UTS -01 shpk 35,165,000.00
Local Unit Gjirokastër Loti 1 Buke 692,800 Announced the Winner 4 S 540,384.00
Local Unit Gjirokastër Loti 3 Bulmet 3,112,994 Announced the Winner 4 S 2,417,830.00
Local Unit Gjirokastër Loti 5 Fruta perime 3,398,550 Announced the Winner Nelsa SHPK 2,917,366.00
Local Unit Kavajë Blerje bulmeti dhe nenprodukte te tij 1,800,000 Signed the Contract 4 S 1,432,500.00
Local Unit Kavajë Blerje mishi dhe nenprodukteve te tij 1,800,000 Signed the Contract 4 S 1,150,000.00
Local Unit Shkodër Blerje materiale për përmirësimin e sinjalistikës dhe rritjen e sigurisë për levizjen me bicikleta 8,749,950 Signed the Contract ”DeltaREX” sh.p.k 7,700,040.00
Local Unit Tiranë Sigurim i detyrueshëm i mjeteve motorrike TPL 807,472 Signed the Contract EUROSIG SHA 806,751.00
Local Unit Tiranë Studim Projektime në Programin e Çështjeve të Përgjithshme Ekonomike 8,333,333 Announced Procurement
Local Unit Berat Blerje materiale asfalti 39,999,848 Announced Procurement
Local Unit Maliq Blerje karburant (gazoil+benzinë) per mjetet e bashkisë + ngrohje shkolle 16,687,197 Announced Procurement
Local Unit Maliq Loti 2 Blerje karburant benzinë 163,635 Announced Procurement
Local Unit Tiranë Shërbim mirëmbajtje për impiantet e ngrohjes në objektet arsimore dhe publike 24,106,880 Announced Procurement
Local Unit Tiranë Studim Projektime në Programin e Shërbimeve Publike Vendore 159,159,332 Announced Procurement
Local Unit Tiranë Studim Projektime në Programin e Rrjetit Rrugor 205,663,342 Announced Procurement
Local Unit Elbasan Hartim plane mbarështimi pyje e kullota (2 - ekonomi pyjore) 16,216,680 Announced Procurement
Local Unit Durrës BLERJE MATERIALE DHE PAJISJE ELEKTRIKE,VEGLA,PAJISJE MEKANIKE 99,954,000 Announced Procurement
Local Unit Durrës Pastrim i kolektoreve te ujerave te ndotura 35,000,000 Cancelled Procurement
Local Unit Maliq Blerje vaj,graso,antifrize 1,270,980 Announced Procurement
Local Unit Bulqizë Sistemim -Asfaltim i Rrugeve Hyrese dhe Dalese te Rruges se Arberit , si dhe Realizimi i Fazes II te Punimeve per Rrugen "Cane-Qender"Nj.Adm.Gjorice 58,333,332 Announced Procurement
Local Unit Dibër Rehabilitim dhe ndertim i kanaleve vaditese 2024. 16,666,667 Announced Procurement
Local Unit Gjirokastër Vaj Alkool 1,341,435 Announced Procurement

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data