Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Paraqitje grafike e rezultateve sipas njesise se qeverisjes vendore

Rezultate permbledhese

Nr. i autoriteteve shites Nr. i operatoreve ekonomik Nr. i ankandeve te shpallur Vlera totale fillestare per ankandet e shpallur (ne Leke, pa TVSH Nr. i ankandeve te shpallur me fitues Vlera totale fillestare per ankandet e shpallur me fitues (ne Leke, pa TVSH Vlera totale e shpallur fituese (ne Leke, pa TVSH
63 192 954 1,455,469,425 379 376,056,163 254,985,874

Lista e ankandeve

Objekti i ankandit Vlera fillestare Leke Autoritet Prokurues Statusi i Ankandit
Shitje e materialit drusor të vlerësuar në ekonomitë pyjore për trajtime me prerje rigjeneruese, shëndetësore,sanitare, silvikulturale si dhe të dëmtuara nga faktorë të ndryshëm natyrorë,njerëzorë dhe nga zjarret.
Loti i dytë, në Ekonominë pyjore Holtë-Lukovë, ngastra 50/a , 48/a, lloji drusor Ah, në sasinë 138.14 m3 lëndë punimi e mesme +trashë , 29.805 m3 lëndë punimi e hollë dhe 1805.52 m3 dru zjarri.Totali 1973.465 m3
11,068,700 Qeverisja Vendore Gramsh Ankand i shpallur
Bashkia Roskovec do të organizojë ankadin me objekt" Shitja e mbetjeve (karton) nga pika e kompostimit me peshë 25000 kg. 125,000 Qeverisja Vendore Roskovec Ankand i shpallur
Shitje e materialit drusor të vlerësuar në ekonomitë pyjore për trajtime me prerje rigjeneruese, shëndetësore,sanitare, silvikulturale si dhe të dëmtuara nga faktorë të ndryshëm natyrorë,njerëzorë dhe nga zjarret.
Loti i tretë, në Ekonominë pyjore Holtë-Lukovë, ngastra 61/a dhe 65/a, lloji drusor Ah, në sasinë 106.489 m3 lëndë punimi e mesme +trashë , 17.019 m3 lëndë punimi e hollë dhe 936.02 m3 dru zjarri. Totali 1059.528 m3.
11,068,700 Qeverisja Vendore Gramsh Njoftuar fituesi
Shitje e materialit drusor të vlerësuar në ekonomitë pyjore për trajtime me prerje rigjeneruese, shëndetësore,sanitare, silvikulturale si dhe të dëmtuara nga faktorë të ndryshëm natyrorë,njerëzorë dhe nga zjarret.
Loti i katërt, në Ekonominë pyjore Holtë-Lukovë, ngastra 65/b dhe 66/a , lloji drusor Ah, në sasinë 43.756 m3 lëndë punimi e mesme +trashë , 9.164 m3 lëndë punimi e hollë dhe 987.25 m3 dru zjarri. Totali 1040.17 m3.
11,068,700 Qeverisja Vendore Gramsh Njoftuar fituesi
Shitje e materialit drusor të vlerësuar në ekonomitë pyjore për trajtime me prerje rigjeneruese, shëndetësore,sanitare, silvikulturale si dhe të dëmtuara nga faktorë të ndryshëm natyrorë,njerëzorë dhe nga zjarret.
Loti i pestë, në Ekonominë pyjore Gramsh-Vinë, ngastra 46/a, lloji drusor Ah, në sasinë 105.102 m3 lëndë punimi e mesme +trashë , 8.755 m3 lëndë punimi e hollë dhe 1279.5 m3 dru zjarri. Totali 1393.357 m3.
11,068,700 Qeverisja Vendore Gramsh Njoftuar fituesi
Shitje e materialit drusor të vlerësuar në ekonomitë pyjore për trajtime me prerje rigjeneruese, shëndetësore,sanitare, silvikulturale si dhe të dëmtuara nga faktorë të ndryshëm natyrorë,njerëzorë dhe nga zjarret.
Loti i gjashtë, në Ekonominë pyjore Gramsh-Vinë, ngastra 47/b, 89/a, lloji drusor Ah, në sasinë 43.286 m3 lëndë punimi e mesme +trashë , 7.35 m3 lëndë punimi e hollë dhe 845.88 m3 dru zjarri. Totali 896.516 m3
11,068,700 Qeverisja Vendore Gramsh Ankand i shpallur
Shitje e materialit drusor të vlerësuar në ekonomitë pyjore për trajtime me prerje rigjeneruese, shëndetësore,sanitare, silvikulturale si dhe të dëmtuara nga faktorë të ndryshëm natyrorë,njerëzorë dhe nga zjarret.
Loti i shtatë, në Ekonominë pyjore Gramsh-Vinë, ngastra 29/a , 30/a, lloji drusor Pishë e egër, në sasinë 35.591 m3 lëndë punimi e mesme +trashë , 30.499 m3 lëndë punimi e hollë dhe 291.9 m3 dru zjarri. Totali 357.99 m3.
11,068,700 Qeverisja Vendore Gramsh Njoftuar fituesi
Shitje e materialit drusor të vlerësuar në ekonomitë pyjore për trajtime me prerje rigjeneruese, shëndetësore,sanitare, silvikulturale si dhe të dëmtuara nga faktorë të ndryshëm natyrorë,njerëzorë dhe nga zjarret.
Loti i tetë, në Ekonominë pyjore Gramsh-Vinë ngastra 33/a , 97/a,113/a, lloji drusor Mare, në sasinë 1201 m3 dru zjarri. Totali 1201 m3.esme +trashë , 30.499 m3 lëndë punimi e hollë dhe 291.9 m3 dru zjarri. Totali 357.99 m3.
11,068,700 Qeverisja Vendore Gramsh Njoftuar fituesi
Shitje e materialit drusor të vlerësuar në ekonomitë pyjore për trajtime me prerje rigjeneruese, shëndetësore,sanitare, silvikulturale si dhe të dëmtuara nga faktorë të ndryshëm natyrorë,njerëzorë dhe nga zjarret.
Loti i nëntë, në Ekonominë pyjore Vidhan –Skënderbegas , ngastra 18/a , 19/a, lloji drusor Pishë e zezë, në sasinë 117.178 m3 lëndë punimi e mesme +trashë , 30.311 m3 lëndë punimi e hollë dhe 73.883 m3 dru zjarri. Totali 221.372 m3.
11,068,700 Qeverisja Vendore Gramsh Ankand i shpallur
Shitje e materialit drusor të vlerësuar në ekonomitë pyjore për trajtime me prerje rigjeneruese, shëndetësore,sanitare, silvikulturale si dhe të dëmtuara nga faktorë të ndryshëm natyrorë,njerëzorë dhe nga zjarret.
Loti i dhjetë, në Ekonominë pyjore Darëzezë-Sult ngastra 19/a , 79/a, lloji drusor Mare+Shkozë, në sasinë 1507 m3 dru zjarri. Totali 1507 m3.
11,068,700 Qeverisja Vendore Gramsh Njoftuar fituesi
Shitje e materialit drusor të vlerësuar në ekonomitë pyjore për trajtime me prerje rigjeneruese, shëndetësore,sanitare, silvikulturale si dhe të dëmtuara nga faktorë të ndryshëm natyrorë,njerëzorë dhe nga zjarret.
Loti i njëmbëdhjetë, material drusor i bllokuar/sekuestruar,në ekonomitë pyjore Dushku i Bulçarit,Vidhan- Skënderbegas, Gramsh –Vinë, Poroçan,Rove, si dhe në Landfillin e bashkisë lloji drusor Pishë e zezë, Ah, Lis, në sasinë 8.596 m3 lëndë punimi e mesme +trashë , 13.432 m3 lëndë punimi e hollë dhe 61.539 m3 dru zjarri. Totali 83.567 m3.
11,068,700 Qeverisja Vendore Gramsh Njoftuar fituesi
Shitje e bimëve mjekësore, tanifere dhe eterovajore dhe prodhimeve të dyta pyjore.
Loti I.-Ekonomia pyjore Sojnik -Kukur
102,150 Qeverisja Vendore Gramsh Njoftuar fituesi
Shitje e bimëve mjekësore, tanifere dhe eterovajore dhe prodhimeve të dyta pyjore.
Loti II. Ekonomia Pyjore Vidhan –Skënderbegas
112,500 Qeverisja Vendore Gramsh Ankand i shpallur
Shitje e bimëve mjekësore, tanifere dhe eterovajore dhe prodhimeve të dyta pyjore.
Loti IV. Ekonomia Pyjore Holtë-Lukovë
32,750 Qeverisja Vendore Gramsh Ankand i shpallur
Shitje e bimëve mjekësore, tanifere dhe eterovajore dhe prodhimeve të dyta pyjore.
Loti V. Ekonomia Pyjore Poroçan
90,250 Qeverisja Vendore Gramsh Ankand i shpallur
Shitje e bimëve mjekësore, tanifere dhe eterovajore dhe prodhimeve të dyta pyjore.
Loti VI. Ekonomia Pyjore Rove-Gribë
52,800 Qeverisja Vendore Gramsh Ankand i shpallur
Shitje e bimëve mjekësore, tanifere dhe eterovajore dhe prodhimeve të dyta pyjore.
Loti VII. Ekonomia Pyjore Suhogorë-Guri Top
52,800 Qeverisja Vendore Gramsh Ankand i shpallur
Shitje e bimëve mjekësore, tanifere dhe eterovajore dhe prodhimeve të dyta pyjore.
Loti VIII. Ekonomia Pyjore Prrenjas -Katërlis
20,000 Qeverisja Vendore Gramsh Njoftuar fituesi
Shitje e bimëve mjekësore, tanifere dhe eterovajore dhe prodhimeve të dyta pyjore.
Loti IX. Ekonomia Pyjore Darzezë-Sult
50,000 Qeverisja Vendore Gramsh Njoftuar fituesi
Shitje e bimëve mjekësore, tanifere dhe eterovajore dhe prodhimeve të dyta pyjore.
Loti X. Ekonomia Pyjore Lubinjë-Tunjë
15,000 Qeverisja Vendore Gramsh Njoftuar fituesi

Te drejtat e Perdorimit

Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data