Open Procurement Albania

Te dhenat per shoqerite publike qe zoterohen nga bashkite datojne qe prej korrikut 2015. Shoqerite e tjera publike datojne nga prilli 2018

Graphical display of results by tenderer institution

Summary results by tenderer institution

Tenderer institution no. Economic operator no. No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
278 1645 7,659 119,539,377,187 5,465 85,129,209,471 74,813,282,732

Tenders list

Procuring Authority / Buyer Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Elbasan Blerje materiale Hidraulike per nevojat e Ujesjelles Kanalizime Elbasan 75,000,000 Signed the Contract ALEN - CO 69,988,039.00
Sh.A Porti Detar Sarande Zbatimi i projektit për Hyrjen në Portin Detar Sarandë 16,859,319 Announced the Winner ASI-2A CO 14,706,560.00
Sh.A Porti Detar Sarande Rikonstruksioni i Terminalit te udhëtarëve Sarande 8,087,385 Announced the Winner ASI-2A CO 7,653,113.00
Agjencia e Mbrojtjes se Konsumatorit Blerje të medikamenteve dhe materialeve mjekësore veterinare 23,834,700 Announced the Winner MILIFAR SHPK 22,831,300.00
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Berat-Kucove Blerje materiale hidraulike dhe KUZ 23,979,372 Announced the Winner HEST & LIGUS shpk 22,307,231.00
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Sarande Blerje matesa familjare 10,000,000 Announced Procurement
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Elbasan Ndertim i rrjetit ujesjelles Bradashesh 18,824,299 Announced the Winner BAJRAMI N SHPK 18,303,638.00
Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Group sh.a Sherbimi GRPS per PDA, tableta dhe mates per nje periudhe 12 mujore 17,280,000 Announced the Winner ALBTELECOM SHA 16,809,600.00
Sh.A Ujesjelles Mat Ndërtim ujësjellësi për furnizimin me ujë të fshatrave të Njësisë Administrative Derjan dhe Rukaj, Loti III 108,706,200 Announced Procurement
Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane “Blerje dy elektropompa thellësie dhe tre elektropompa drenazhi rezervë për Hec Fierzë dhe Hec Vau Dejës, FV kompresor i presionit të lartë të ajrit për Hec Vau Dejës dhe pjesëve rezervë për dy kompresorët ekzistues”. 52,000,000 Announced the Winner KLEDIA-06 51,200,000.00
Sh.A Posta Shqiptare Prodhimi i emisioneve të pullës për vitin 2022 20,544,080 Announced Procurement
Drejtoria Rajonale e OSSH Tirane Blerje kabell ABC dhe aksesore 199,407,911 Announced the Winner DULE Shpk 166,400,700.00
Drejtoria e Pergjithshme e Rrugeve dhe Ndriçimit Publik Tirane Blerje pllaka dhe bordura 30,762,500 Announced Procurement
Ndermarrja e Pasurive Publike Lushnje Blerje materiale per nderhyrje ne infrastrukturen e rrugeve rurale 35,675,508 Announced the Winner BI-SERVIS 24,966,580.00
SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane Blerje Materiale Elektroda,Oksigjen për nevoja të Shoqërisë” 4,900,000 Announced Procurement
Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Ndërtimi i infrastrukturës së aksesimit dhe ankorimit për operimin e asetit gjenerues termik, në portin e peshkimit Triport-Vlorë 280,000,000 Announced the Winner SALILLARI SHPK 257,200,000.00
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Vlore Blerje Materiale Hidraulike per vitin 2022 27,921,371 Announced Procurement
Nderrmarrja Rruga Durres Blerje materiale elektrike, viti 2022 9,943,574 Announced the Winner Dritan Xheka 9,420,000.00
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Lushnje Blerje materiale ndërtimi, materiale inerte, tuba korrogato, profile metalike...etj, për nevojat e shoqërisë. 7,192,933 Announced the Winner SAM-ARS 2016 5,948,600.00
Nderrmarrja Rruga Durres Blerje pllaka rrugesh (trani) 12,494,074 Announced the Winner Kegli-Duri SHPK 12,469,000.00
Operatori i Sistemit te Transmetimit OST “Rinovimi i suportit dhe licensave te platformes elektronike financiare, burimeve njerezore, arshives elektronike dhe sistemit te menaxhimit te dokumenteve, Fiskalizimit dhe Fatures elektronike Online dhe Migrimi ne versionin cloud” 24,330,000 Announced the Winner TETRA SOLUTIONS 23,700,000.00
Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit Pyllezim Me Akacie dhe Sherbimet Silvi-Kulturale per 3 Vite 28,333,333 Announced Procurement
Autoriteti Portual Durres Përditësimi i sistemit ekzistues elektronik te kontrollit për pasagjerë dhe automjete ne terminalin e trageteve 9,213,000 Announced the Winner TETRA SOLUTIONS 9,175,000.00
Tirana Parking Blerje Makineri dhe Pajisje per Parkimet 13,743,000 Announced Procurement
SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane Loti 3: “Blerje Poliklorur Alumini 10±0.5 %” 18,880,000 Announced the Winner ''2 AT'' 17,920,000.00
SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane Loti 2: “Blerje Acid Klorhidrik 30-33%” 18,773,333 Announced the Winner ''2 AT'' 18,560,000.00
SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane Loti 1: “Blerje Hipoklorit Natriumi 13-15%” 23,200,000 Announced the Winner ''2 AT'' 22,400,000.00
Drejtoria e Pergjithshme e Rrugeve dhe Ndriçimit Publik Tirane Blerje mjete transporti 18,434,333 Announced the Winner “INPLY” shpk & “AUTOVISION” sha 17,986,000.00
Drejtoria e Pergjithshme e Rrugeve dhe Ndriçimit Publik Tirane Blerje materiale ndihmëse për prodhim dhe shtrim asfalti 10,723,500 Announced the Winner “AMOS OIL” sha 10,325,000.00
SH.A Ujesjelles Kanalizime Mallakaster Blerje tubo plastike te ndryshme 2,682,404 Announced the Winner M U R A T I SHPK 1,993,000.00

SUPPORTERS
logo_amb_suedeze.png

The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data