Open Procurement Albania

Te dhenat per shoqerite publike qe zoterohen nga bashkite datojne qe prej korrikut 2015. Shoqerite e tjera publike datojne nga prilli 2018

Graphical display of results by tenderer institution

Summary results by tenderer institution

Tenderer institution no. Economic operator no. No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
278 1645 7,659 119,539,377,187 5,465 85,129,209,471 74,813,282,732

Tenders list

Procuring Authority / Buyer Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
ECO Tirana Blerje fshesa ,materiale per fshesaret per pastrimin e qytetit. Me te ardhurat e Eco Tirana sh.a 1,107,686 Announced Procurement
SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane Blerje Materiale Elektroda,Oksigjen për nevoja të Shoqërisë 4,900,000 Announced Procurement
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Fier Riparim elektromotoresh dhe transformatoresh 5,991,666 Announced Procurement
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Shkoder Blerje materiale hidraulike 1,561,887 Announced the Winner ALPHA SOLUTIONS GROUP 1,385,365.00
Agjencia e Shërbimeve Publike, Bashkia Elbasan "Mirëmbajtje riparim kanale vaditës kulluese" 1,780,590 Announced Procurement
Qendra Ditore e te Moshuarve Durres Blerje Ushqime për QDM 5,500,000 Announced the Winner Sinani Trading  SHPK ( ish M B KURTI shpk) 4,477,250.00
Ndermarrja e Pasurive Publike Lushnje Blerje materiale per sinjalistike rrugore 2,081,756 Announced the Winner FREDI ELECTRONIC 1,591,500.00
Sh.A Ujesjelles Malesi e Madhe Blerje karburant ( nafte) 699,998 Announced Procurement
ECO Tirana “Sherbim tre vjecar konsulence administrative dhe fiskale” Me te ardhurat e Eco Tirana sh.a 6,696,000 Cancelled Procurement
Agjencia e Mbrojtjes se Konsumatorit “Realizimi i projektit “Të jemi të sigurt online” 2,050,000 Announced Procurement
Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Mbikëqyrja e punimeve të zbatimit për objektet e parashikuara nga OST sh.a., për vitin 2022 17,250,255 Announced the Winner
Ndërmarrja e Dekorit dhe Eventeve Tirane Blerje adeziv, banner dhe leter grafike 4,333,333 Announced the Winner DIXHI PRINT - AL 4,297,875.00
Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Zgjerimi i kapaciteteve transportuese në pajisjet DWDM (Dezenjimi & upgrade) 48,200,000 Cancelled Procurement
Sh.A Ujësjellës Kanalizime Vlorë Blerje vaj dhe lubrifikante per vitin 2022 1,810,800 Announced the Winner ELBA-OIL 2015 SHA 1,018,500.00
Drejtoria e Pergjithshme e Objekteve Publike Tirane Blerje mjete pune 1,666,600 Announced the Winner Sahora sh.p.k 1,586,680.00
Drejtoria e Pergjithshme e Objekteve Publike Tirane Blerje vegla pune 2,497,960 Announced the Winner “INPLY” SH.P.K 2,458,000.00
Sh.A Posta Shqiptare Loti 1 “Blerje goma” 4,178,650 Announced the Winner GAJD Company SHPK 3,950,600.00
SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane Blerje vegla pune për nevoja të shoqërisë 3,900,000 Announced the Winner A.K.M ALBANIAN INVESTMENT GROUP 3,486,850.00
Drejtoria e Përgjithshme e Pastrimit dhe Gjelbërimit Tiranë Blerje Karburanti per nevojat e DPPGJ 9,897,500 Announced the Winner Shpresa-Al SHPK 9,897,400.00
Drejtoria e Pergjithshme e Objekteve Publike Tirane Blerje pompa uji 4,992,535 Announced Procurement
Sh.A Posta Shqiptare Gjenerimi i IBAN 5,000,000 Cancelled Procurement
Sh.A Ujësjellës Kanalizime Sarandë Rikonstruksion i stacionit te pompave dhe lidhjet e abonenteve ne Ksamil 45,243,244 Announced the Winner CURRI SHPK 45,193,477.00
Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Rikonstruksion i shtyllave metalike të linjave të tensionit të lart 220 kV dhe 400 kV 109,755,239 Signed the Contract “EPES Group” sh.p.k. & “A3 B” sh.p.k. 108,860,517.00
Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit “Blerje Mjet Transporti kamion Auto Vinç Vetëshkarkues (mbi 10 Ton) 4x4 (1 copë)” 12,233,333 Signed the Contract AUTO STAR ALBANIA 12,050,000.00
Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit Blerje Lëndë Drusore 35,833,333 Signed the Contract ALMEXWOOD SHPK 34,350,000.00
Ndërmarrja e Dekorit dhe Eventeve “Blerje automjete motorike per transportimin e mallrave” 2,000,000 Announced Procurement
Hekurudha Shqiptare sh.a Studim i fizibilitetit dhe projekt-ide për lidhjen hekurudhore Durres-Prishtine 200,224,996 Announced Procurement
Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Shërbime dizenjimi, printimi, materiale promovimi, produkte me qira, si dhe organizime të ndryshme, për nevojat e OST sh.a. 10,000,000 Cancelled Procurement
Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Group sh.a Sherbimi i pastrimit per zyrat dhe qendrat e kujdesit ndaj klientit 2023 22,698,893 Announced Procurement
Drejtoria e Pergjithshme e Objekteve Publike Tirane Blerje preparate për dezinfektim, dezinsektim dhe deratizim 33,765,120 Announced the Winner FROZER 31,997,320.00

SUPPORTERS
logo_amb_suedeze.png

The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data