Open Procurement Albania

Te dhenat per shoqerite publike qe zoterohen nga bashkite datojne qe prej korrikut 2015. Shoqerite e tjera publike datojne nga prilli 2018

Graphical display of results by tenderer institution

Summary results by tenderer institution

Tenderer institution no. Economic operator no. No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
272 1642 7,614 117,137,995,612 5,432 84,757,319,835 74,456,748,908

Tenders list

Procuring Authority / Buyer Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane Blerje vegla pune për nevoja të shoqërisë 3,900,000 Announced the Winner A.K.M ALBANIAN INVESTMENT GROUP 3,486,850.00
Drejtoria e Përgjithshme e Pastrimit dhe Gjelbërimit Tiranë Blerje Karburanti per nevojat e DPPGJ 9,897,500 Announced the Winner Shpresa-Al SHPK 9,897,400.00
Drejtoria e Pergjithshme e Objekteve Publike Tirane Blerje pompa uji 4,992,535 Announced Procurement
Sh.A Posta Shqiptare Gjenerimi i IBAN 5,000,000 Announced Procurement
Sh.A Ujesjelles Mat Mbikqyerje të punimeve për investimin me objekt: “Ndërtimi i linjës së dërgimit Depo Lis, Burrel” 4,766,015 Announced the Winner INVICTUS 4,077,500.00
Sh.A Ujësjellës Kanalizime Sarandë Rikonstruksion i stacionit te pompave dhe lidhjet e abonenteve ne Ksamil 45,243,244 Announced the Winner CURRI SHPK 45,193,477.00
Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Rikonstruksion i shtyllave metalike të linjave të tensionit të lart 220 kV dhe 400 kV 109,755,239 Signed the Contract “EPES Group” sh.p.k. & “A3 B” sh.p.k. 108,860,517.00
Sh.A Ujësjellës Kanalizime Vlorë Blerje klori per vitin 2022 12,000,200 Announced Procurement
Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit “Blerje Mjet Transporti kamion Auto Vinç Vetëshkarkues (mbi 10 Ton) 4x4 (1 copë)” 12,233,333 Signed the Contract AUTO STAR ALBANIA 12,050,000.00
Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit Blerje Lëndë Drusore 35,833,333 Signed the Contract ALMEXWOOD SHPK 34,350,000.00
Sh.A Ujësjellës Kanalizime Vlorë Blerje Pompa Centrifugale dhe zhytese ( POPMPA TE UJIT TE PIJSHEM PER VITIN 2022 11,507,200 Announced Procurement
Hekurudha Shqiptare sh.a Studim i fizibilitetit dhe projekt-ide për lidhjen hekurudhore Durres-Prishtine 200,224,996 Announced Procurement
Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Shërbime dizenjimi, printimi, materiale promovimi, produkte me qira, si dhe organizime të ndryshme, për nevojat e OST sh.a. 10,000,000 Cancelled Procurement
Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Group sh.a Sherbimi i pastrimit per zyrat dhe qendrat e kujdesit ndaj klientit 2023 22,698,893 Announced Procurement
Drejtoria e Pergjithshme e Objekteve Publike Tirane Blerje preparate për dezinfektim, dezinsektim dhe deratizim 33,765,120 Announced the Winner FROZER 31,997,320.00
Drejtoria e Pergjithshme e Objekteve Publike Tirane Minikontrata I Blerje karburant për ngrohje dhe shpërdarje në objektet arsimore Signed the Contract RESULI-ER SHA 39,303,644.00
Drejtoria e Pergjithshme e Objekteve Publike Tirane Mirëmbajtje e thellë në palestra në objekte publike 10,440,195 Signed the Contract AURUM CONSTRUCTION sh.p.k 10,203,854.00
Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit “Ndërtimi i Rrugëve të Brendëshme në PMLAT” 15,832,071 Signed the Contract “ G&P ” Sh.p.k. & “L.T.E CONSTRUTICION” 15,217,073.00
ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A) Blerje karburanti 18,428,130 Announced the Winner Kastrati Shpk - Kastrati Sha 18,415,060.00
Ndermarrja e Sherbimeve Publike Korce Terren sportiv tek Shkolla Isuf Dalipi ne Mollaj Korce (Terren sportiv ne mjediset e shkolles) 1,072,932 Cancelled Procurement
Drejtoria e Tensionit te Larte OSSH sh.a Fuqizimi dhe rikonstruksioni i N/Stacionit 110/35/20/6kV Kuçovë 699,954,310 Announced Procurement
Autoriteti Portual Durrës F/V Rikonceptim i matjes smart se rrjetit Hidrik APD dhe Instalimi aksesoreve te tij 11,473,511 Announced Procurement
Drejtoria Rajonale e OSSH Durres "Mobilim i zyrave administrative te Drejtorise Rajonale Durres OSSH sh.a" 59,500,000 Announced Procurement
Ndermarrja e Pasurive Publike Lushnje Materiale per rehabilitim kanalesh,ura,tombino 4,486,660 Announced the Winner Genti 001 3,982,400.00
ECO Tirana Blerje automjet kamioncine 5mc 9,300,000 Announced Procurement
Drejtoria e Pergjithshme e Rrugeve dhe Ndriçimit Publik Tirane Blerje zgara dhe puseta 34,497,400 Announced the Winner POWER INDUSTRIES 32,986,001.00
Ndermarrja e Mirembajtjes se Infrastrukturave dhe Puneve Publike Pogradec Karburant 18,738,800 Announced the Winner GORA 2004 18,738,800.00
Drejtoria e Pergjithshme e Rrugeve dhe Ndriçimit Publik Tirane Blerje disqe 1,288,000 Announced the Winner LUAR Bros 1,132,030.00
Drejtoria e Pergjithshme e Rrugeve dhe Ndriçimit Publik Tirane Blerje uniforma dhe veshje të tjera speciale 3,699,000 Announced Procurement
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Vlore Blerje Materiale Elektrike per vitin 2022 1,189,400 Announced the Winner DOKSANI-G SHPK 1,173,980.00

SUPPORTERS
logo_amb_suedeze.png

The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data