Open Procurement Albania

Te dhenat per shoqerite publike qe zoterohen nga bashkite datojne qe prej korrikut 2015. Shoqerite e tjera publike datojne nga prilli 2018

Graphical display of results by tenderer institution

Summary results by tenderer institution

Tenderer institution no. Economic operator no. No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
278 1645 7,659 119,539,377,187 5,465 85,129,209,471 74,813,282,732

Tenders list

Procuring Authority / Buyer Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Drejtoria e Pergjithshme e Pastrimit dhe Gjelberimit Tirane Blerje Peme dekorative per Pyllin Orbital dhe zona te ndryshme te Tiranes 300,000,000 Announced Procurement
SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane Matje topografike te aseteve te shoqërisë 6,233,333 Announced Procurement
Sh.A Posta Shqiptare “Blerje Letër fotokopje A4, Letër fotokopje A3” 28,918,530 Announced the Winner InfoSoft Office 19,910,738.00
Ndermarrja e Sherbimeve Publike Fier “Blerje materiale elektrike per ndricim publik ne institucionet e Bashkise Fier” 27,143,062 Announced the Winner AA&P 21,326,200.00
Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Automjete me qira operacionale leasing 35,500,000 Signed the Contract “ASG ” sh.p.k 35,450,000.00
Ujësjellës Kanalizime Sh.a Memaliaj Furnizim vendosje elektropompë dhe panel elektrik për stacionin e pompimit Bambull, Qyteti Memaliaj 4,166,667 Announced the Winner MIKAEL GRUP SHPK 4,080,000.00
Ndërmarrja e Pastrim-Gjelbërimit Përmet Ndriçim publik në kuadër të projektit “Bashki me energji inteligjente” (SEMP) 54,584,106 Announced Procurement
Sh.A Albpetrol Blerje llamarinë çeliku 15,038,800 Cancelled Procurement
ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A) Mirëmbajtja e programit ArcGIS 6,183,333 Announced Procurement
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Fier Perditesim i Programit te Faturimit, Migrim i te dhenave dhe web-service per pagesat e faturat e ujit te pijshem 9,500,000 Announced Procurement
Drejtoria e Tensionit te Larte OSSH sh.a Fuqizimi i N.Stacionit 110/20 kV Golem-Durrës 204,998,830 Signed the Contract H & E ENERGY 203,216,760.00
Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit Sherbim i Monitorimit dhe Menaxhimit te Poliemergjencave 5,416,667 Signed the Contract “Ro.gat Security” shpk 5,148,900.00
ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A) Blerje P/N dhe kontratë mirëmbajtje e sistemit të regjistrimit VCR RICHOCHET 12,166,633 Announced Procurement
Ndermarrja e Pasurive Publike Lushnje Blerje mjeti veteshkarkues per rruget 2,817,833 Cancelled Procurement
Sh.A Albpetrol Kolaudim dhe rimbushje (fikse zjarri) paisje MNZ 1,418,720 Announced Procurement
Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit Blerje Vaj 1,497,800 Announced the Winner EXIMOIL 989,500.00
Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Vleresimi i aseteve dhe detyrimeve te OST sh.a 1,900,000 Signed the Contract DELOITTE AUDIT ALBANIA & DELOITTE ALBANIA SH.P.K 1,860,000.00
SH.A Ujësjellës Kanalizime Tiranë Loti 1: “Blerje Hipoklorit Natriumi 13-15%” 78,840,000 Announced Procurement
SH.A Ujësjellës Kanalizime Tiranë Loti 2:“Blerje Acid Klorhidrik 30-33%” 71,630,000 Announced Procurement
SH.A Ujësjellës Kanalizime Tiranë Loti 3: “Blerje Poliklorur Alumini 10±0.5 %” 63,270,000 Announced Procurement
Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Shërbime dizenjimi, printimi, materiale promovimi, produkte me qira, si dhe organizime të ndryshme, për nevojat e OST sh.a 10,000,000 Announced Procurement
Sh.A Albpetrol Blerje Solucion Antikorroziv + Inhibitor 3,890,000 Announced Procurement
Ndermarrja e Sherbimeve Rurale Fier Blerje tubo betoni te armuara 17,759,100 Announced Procurement
Drejtoria e Pergjithshme e Objekteve Publike Tirane Mirëmbajtje e thellë e hidroizolimit të taracave në objekte publike 10,082,034 Signed the Contract STERKAJ SHPK 8,608,530.00
SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane “Mirembajtje,riparime nga të tretët elektrike” 12,000,000 Announced Procurement
SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane “Studim projektim e previntivim për Ndertim Depo uji V-1000 m³” 2,629,203 Announced Procurement
Bashkia Tirane Mbikqyrja e punimeve për objektin “Godina e Teatrit Tiranë - Faza 1” 18,219,054 Announced Procurement
Drejtoria e Pergjithshme e Rrugeve dhe Ndriçimit Publik Tirane Materiale për rrjetin e ndriçimit 60,758,600 Announced Procurement
Sh.A Albpetrol Blerje dedektorë gazi individualë 3,653,333 Signed the Contract ALMedical 2,750,000.00
Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane SISTEMI I SIGURISË KIBERNETIKE FAZA II 44,000,000 Announced the Winner A-T-D - ALBANIAN TECHNOLOGY DISTRIBUTION 42,310,000.00

SUPPORTERS
logo_amb_suedeze.png

The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data