Open Procurement Albania

Te dhenat per shoqerite publike qe zoterohen nga bashkite datojne qe prej korrikut 2015. Shoqerite e tjera publike datojne nga prilli 2018

Graphical display of results by tenderer institution

Summary results by tenderer institution

Tenderer institution no. Economic operator no. No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
250 1607 6,969 108,884,093,929 5,291 79,255,344,378 69,234,463,720

Tenders list

Procuring Authority / Buyer Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Ujesjelles-Kanalizime Kamez Sh.a Uniforma dhe veshje te tjera pune speciale 1,198,290 Announced the Winner GENTIAN SADIKU 1,189,550.00
Nderrmarrja Rruga Durres Blerje Kamioncina, viti 2022 2,910,000 Signed the Contract Dritan Xheka 2,700,000.00
Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Demontimi i vinçit 100/5 ton në veprën e marrjes HEC Vau Dejës 20,000,000 Announced the Winner JUNIK SHPK 19,800,071.00
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Elbasan “Blerje siguracion TPL dhe Kasko per automjetet e shoqerise uke,viti 2022” 1,618,659 Announced the Winner SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA 1,618,488.00
Nderrmarrja Rruga Durres Blerje pjese kembimi, viti 2022 1,795,000 Announced the Winner Adenis Kastrati 1,644,890.00
TIRANA DC SH.A Blerje karburanti për automjetet për nevoja të Tirana DC sha 2,430,556 Announced the Winner 2A2F-L OIL shpk 2,430,556.00
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres “Pastrim kolektoreve kryesore te ujrave te ndotura ne qytetin e Durresit ” 20,000,000 Signed the Contract ONYX SHPK 19,898,379.00
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Korce Ndërtimi i rrjetit të kanalizimeve në disa rrugë të lagjes 4 zona e re nën Mborje, si dhe në lagjen 8 rruga Ajet Gjndolli etj për UKKO Sh.A 16,730,000 Announced the Winner Vashtemia SHPK 14,046,847.00
Sh.A Albpetrol Blerje Lëndë djegëse e lëngët për përdorim teknik dhe industrial 33,877,980 Signed the Contract RESULI-ER SHPK 32,224,230.00
HEC LANABREGAS sh.a Rikonstruksioni i Seksionit 6KV 14,854,475 Signed the Contract MUHOPLUS LTD 14,727,060.00
Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Blerje Karburanti 50,000,000 Announced the Winner BOLV-OIL SHA & O L S I SHPK 50,000,000.00
Ujesjelles-Kanalizime Kamez Sh.a Rehabilitim KUN në degëzimin e rrugës “Shebeniku Faza II” Laknas 3,598,721 Announced Procurement
ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A) Trajnim /testim anglisht ATSEP /AIS 16,666,666 Cancelled Procurement
Autoriteti Portual Durres Blerje modulesh software për fillimin e implementimit të Port Community System 18,280,000 Cancelled Procurement
Autoriteti Portual Durres Sherbim konsulence per vleresimin inxhinieriko - mjedisor 8,372,780 Announced Procurement
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Sarande Blerje karburanti per nevoja te Shoqerise 6,000,000 Cancelled Procurement
Autoriteti Portual Durres ISO (Auditime, trajnime + ISO 27001) 89,925,000 Announced the Winner TMC Training Management Consulting 87,750,000.00
Autoriteti Portual Durres Sistemi i inspektimit dhe regjistrave elektronikë të mirëmbajtjes teknike të mjeteve dhe mekanizmave portualë 2,100,000 Signed the Contract ATOM 2,080,000.00
Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane "BLERJE ARTIKUJ HIGJENO-SANITARE PËR KESH SH.A". 4,829,160 Signed the Contract KALIA shpk 4,187,585.00
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Lushnje Shërbime dhe pjesë këmbimi për automjetet e shoqërisë. 3,825,350 Cancelled Procurement
SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane “Sistemim, asfaltim dhe kthim në gjendje fillestare të segmenteve rrugore pas ndërhyrjes në rrjetin e Ujësjellësit dhe kanalizimeve në qytetin e Tiranës për vitin 2022” 14,993,570 Announced Procurement
Autoriteti Portual Durres PASTRIMI I AMBJENTEVE TË JASHTME TË APD-SË PËR 3 VJET 69,803,172 Announced the Winner CLEAN CITY SHPK 52,352,379.00
Autoriteti Portual Durres Mirembajtje e infrastrukturës së IT për 3 vite 89,604,000 Signed the Contract TETRA SOLUTIONS 86,013,630.00
Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Group sh.a Blerje kancelari per nevojat OSHEE Group sh.a, per nje vit 59,423,158 Announced the Winner InfoSoft Office 47,374,239.00
Sh.A Albpetrol Rinovim dhe shtim postesh program Financa 5 1,980,000 Signed the Contract INFOSOFT SOFTWARE DEVELOPER 1,952,440.00
Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Loti II: “Blerje materiale informatike për KESH sh.a”. 1,412,000 Announced the Winner INTERLOGISTIC 1,382,606.00
ILLYRIAN GUARD SH.A Blerje pajisjesh kompjuterike 7,988,433 Cancelled Procurement
Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Loti I: Shërbimi privat i sigurisë fizike për një periudhë 3 vjeçare, për N/Stacionin Fierz, N/Stacionin Koman, N/Stacionin Vau Dejës, N/Stacionin Koplik, N/Stacionin Burrel dhe N/Stacioni Shumat 142,764,418 Announced the Winner TREZHNJEVA 142,763,991.00
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Belsh Blerje Tubo me diameter me presjone te ndryshme dhe materiale hidraulike 1,595,366 Signed the Contract ASI-2A CO 1,570,265.00
Ndermarrja e Sherbimeve Publike Vlore "Blerje ASFALTOBETON" 5,833,333 Announced the Winner BI-SERVIS 4,631,556.00

SUPPORTERS
logo_amb_suedeze.png

The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data