Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by local government entities

Summary results by local government entities

Tenderer institution no. Economic operator no. No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
72 4810 48,208 375,413,092,565 35,678 302,034,517,048 296,318,398,540

Tenders list

Procuring Authority by Local Government Entity Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Local Unit Dimal Dhënie në përdorim sipërfaqen prej 203 m2, pasuria nr.455/19, ZK 3032, në Njësin Administrative Poshnje, Dimal. Veprimtaria që do të ushtrohet në objekt është për shërbime. 10,150 Announced Procurement
Local Unit Kuçovë Hartim plani mbarështimit dhe menaxhimi pyjor Bregu i Balibardhës” (1-pjesa ekonomike ngastrat 80a-113c Bregu i Balibardhës, 2 – Pjesa Ekonomike ngastrat 45a-49a Mali Kozares 1,660,000 Announced Procurement
Local Unit Kamëz Blerje Bileta, Tiranë-Kopengagen, Kopenhagen -Tiranë Announced the Winner AMADEUS TRAWELL AND TOURS 346,000.00
Local Unit Elbasan Minikontrata 1 Loti III: ‘‘Blerje mish viçi" Signed the Contract 4 S
Local Unit Elbasan Minikontrata 1 Loti II: ‘‘Blerje fruta - perime" Signed the Contract 4 S
Local Unit Tiranë Blerje materiale elektrike dhe mekanike 4,600,411 Signed the Contract "TRADE-INVEST" 4,445,100.00
Local Unit Sarandë Azhornime te tokes bujqesore 10,833,333 Announced the Winner GeoPoint-AL 10,383,000.00
Local Unit Vau i Dejës Dhënie me qira per 9 (nente) vite, me anë të konkurrimit publik të sipërfaqes prej 1.1 ha nga të cilat sipërfaqja prej 0.73 ha (trungishte) bën pjesë në ngastrën nr 98/a dhe sipërfaqja prej 0.37 ha (inproduktive) në ngastren nr. 98/b (pjesë e Fondit Pyjor/Kullosor Publik), që i përket Ekonomisë Pyjore Shosh 2-1, “për qëllime pushimi, argëtimi, për vëprimtari turistike, kampingje (kënde lojrash, shoqërore, shëndetësore dhe mjedise sportive ,shplodhëse, kulturore etj)”, sipas Udhëzimit nr.1, datë 9.6.2016, “Për rregullat, proçedurat e kërkimit, të shqyrtimit e të miratimit të kërkesave për dhënie në përdorim të Fondit Pyjor dhe Kullosor Publik”. Announced the Winner “Eduart Fermosi” 98615 leke ne vit
Local Unit Gjirokastër Loti 1 Buke 692,800 Announced Procurement
Local Unit Gjirokastër Loti 2 Veze 1,393,326 Announced Procurement
Local Unit Gjirokastër Loti 3 Bulmet 3,112,994 Announced Procurement
Local Unit Gjirokastër Loti 4 Mish 1,968,400 Announced Procurement
Local Unit Gjirokastër Loti 5 Fruta perime 3,398,550 Announced Procurement
Local Unit Gjirokastër Loti 6 Koloniale 2,093,794 Announced Procurement
Local Unit Pogradec Blerje elektropompa per nevojat e shoqerise 1,707,383 Signed the Contract JOKLEN&CO 1,690,000.00
Local Unit Librazhd “Blerje minieskavator me zinxhir gome për Drejtorine e Puneve Publike ,Infranstruktures ,Transportit dhe Mirembajtjes se Rrugeve ” 2,000,000 Signed the Contract ALMETA GMBH SHPK 2,000,000.00
Local Unit Tropojë Blerje ushqime per kopshtet dhe cerdhen. 1,300,000 Cancelled Procurement
Local Unit Tiranë “Blerje 1 (një) biletë udhëtimi vajtje-ardhje Tiranë- Bonn -Tiranë”. Announced the Winner VIVA O 69,300.00
Local Unit Bulqizë Sistemim Asfaltim i rruges, te lagjeve Keta, Tance, Hoxhe dhe rruges kryesore te fshatit Vajkal. 24,999,347 Re-Proclaimed and Signed the Contract MELA 16,716,882.00
Local Unit Tiranë Pajisje me Sinjalistike i blloqeve te Parkimit per Rezident 4,096,588 Re-Proclaimed and Signed the Contract R. S. & M 3,960,670.00
Local Unit Tiranë Rikonstruksioni i shkolles 9 vjecare “Shyqyri Peza”. 146,521,053 Signed the Contract “BAJRAMI N.”shpk & “ C O L O M B O”shpk 113,552,329.00
Local Unit Tiranë Mbikqyrja e punimeve per objektin :”Rikonstruksioni i shkolles 9 vjecare “Shyqyri Peza”. 1,451,196 Signed the Contract INFRATECH SHPK 1,153,201.00
Local Unit Mallakastër Mirëmbajtje e mjeteve të transportit viti 2023 (për nevoja të Bashkisë Mallakastër dhe NSHP) 8,072,770 Re-Proclaimed and Signed the Contract "FEK 06" SHPK 7,750,500.00
Local Unit Tiranë Blerje buke thekre dhe integrale 18,954,453 Announced the Winner KADRA SHPK 16,376,647.00
Local Unit Kamëz Blerje mjete transporti të përdorura 4,340,000 Signed the Contract TIRES-R “sh.p.k” 3,500,000.00
Local Unit Berat BLERJE USHQIMESH PER QËNDREN E ZHVILLIMIT REZIDENCIAL BERAT 5,600,000 Announced Procurement
Local Unit Skrapar Blerje nafte për administratën, për ujitje-kullimin dhe për zjarrfikësen për vitin 2024 3,750,000 Cancelled Procurement
Local Unit Gjirokastër Mobilim i kinemase multifuknsionale Try Gjirokaster Loti 1 Mobilim 1,402,400 Re-Proclaimed and Signed the Contract Bledar Nasi PF 1,391,500.00
Local Unit Fier Furnizim vendosje parketi i palestrës së shkollës së mesme “ Janaq Kilica” Fier dhe i palestres së shkollës së mesme “Nasif Zhavarri”, fshati Kafaraj, NJ. ADM. Frakull, Fier 5,264,000 Signed the Contract “VEKO” shpk 4,956,000.00
Local Unit Tiranë Sistemi i Komunikimit në distancë për Policinë Bashkiake 24,968,667 Signed the Contract AES Communication” Shpk 24,213,840.00

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data