Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by searched conditions

Summary results by searched conditions

Tenderer institution no. Economic operator no. No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
31 43 166 5,819,958 53 3,723,267 5,775,528

Tenders list

Procuring Authority by Local Government Entity Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Local Unit Berat Dhënie me Qera të objektit ish-konvikti i vajzave të shkollës së mesme “Kristo Isak”, në lagjen “22 Tetori “, Berat. 302,400 Announced Procurement
Local Unit Mat Dhënien me qera : "Kompleksi I Lodrave” Burrel, njësi në Pronësi të Bashkisë Mat. Siperfaqe në ndërtesë Announced Procurement
Local Unit Mat Dhënie me qera : "Kompleksi I Lodrave” Burrel, njësi në Pronësi të Bashkisë Mat. Sipërfaqe Rrugë, Trotuare, Sheshe, e gjelbëruar Announced Procurement
Local Unit Mat Dhënie me qera : "Kompleksi I Lodrave” Burrel, njësi në Pronësi të Bashkisë Mat. Sipërfaqe terrene sportive, Kalceto, Piste makinash, treni elektrik, makina elektrike, etj. Announced Procurement
Local Unit Mat Dhënien me Qera e pasurisë “Tregu I Fruta-Perime”Burrel, njësi në Pronësi të Bashkisë Mat. Siperfaqe në ndërtesë Cancelled Procurement
Local Unit Mat Dhënien me Qera e pasurisë “Tregu i Fruta-Perime”, Burrel, njësi në Pronësi të Bashkisë Mat. Sipërfaqe funksionale jo ndërtesë Cancelled Procurement
Local Unit Kavajë Dhënie me qera të pasurisë “Tokë e pafrytshme me sipërfaqe 43000 m2”, njësi në Pronësi të Njësisë Administrative Helmes, Bashkia Kavajë Announced Procurement
Local Unit Tiranë Dhënie me qera të sipërfaqes së fondit pyjor, ngastra 17/a, ekonomia pyjore Krrabë-Gurrë, Njësia Administrative Petrelë Announced the Winner PANTO RESORT 487075 Lekë për ha/vit
Local Unit Mat Dhënien me Qera e pasurisë “Tregu I Fruta-Perime”Burrel, njësi në Pronësi të Bashkisë Mat. Siperfaqe në ndërtesë Announced Procurement
Local Unit Mat Dhënien me Qera e pasurisë “Tregu i Fruta-Perime”, Burrel, njësi në Pronësi të Bashkisë Mat. Sipërfaqe funksionale jo ndërtesë Announced Procurement
Local Unit Fier Dhënie me qera të lokalit pjesë e objektit “Tregu I produkteve bujqesore dhe blegtorale” me siperfaqe të përgjithshme 248.87m² Cancelled Procurement
Local Unit Përmet Dhënie me qera të Pasurisë, ndodhur në Zonën Kadastrale Nr. 3115, e llojit ndërtesë (depo) me siperfaqe ndërtimi 415 m², Qilarisht, Përmet. 20,750 Announced Procurement
Local Unit Finiq Dhenie me qera te pasurise shtetërore Nr rendor 172, Parcela Nr 18, Ekonomia Pyjore-Kullosore Livadhja -Vllazërim , Nr Kadastral 1483,1472 me sipërfaqe 114,6 ha. Announced the Winner Llazar Angjeli 12100 lekë/ha /ne vit
Local Unit Fier Dhënie me qera të lokalit pjesë e objektit “Tregu I produkteve bujqesore dhe blegtorale” me siperfaqe të përgjithshme 248.87 m² Announced Procurement
Local Unit Krujë Dhënie me qera të ekonomisë pyjore Terkuze - Droje, në ngastren nr.8 Announced Procurement
Local Unit Tropojë Dhënie me qera me anë të konkurimit të siperfaqes se fondit pyjor dhe kullosor publik, e njohur si “Gurore”, me sipërfaqe 0.7763 ha Cancelled Procurement
Local Unit Krujë Dhënie me qera të ekonomisë pyjore Kraste - Kruje në ngastrat pyjore me nr. 44a, 45a, 50a, 57a, 59a, 64a, 65a, 68b, 50a, 52a 56,270 Announced Procurement
Local Unit Tropojë Dhënie me qera me anë të konkurimit të siperfaqes se fondit pyjor dhe kullosor publik, e njohur si “Gurore”, me sipërfaqe 0.7763 ha Cancelled Procurement
Local Unit Përmet Dhënien me qira të sipërfaqes së tokës bujqesore prej 20.059 Ha, të ndodhur në Njësitë Administrative Piskove dhe Çarçove Announced Procurement
Local Unit Krujë Dhënie me qera të pasurisë së paluajtshme që I përket ekonomisë pyjore Krastë-Krujë, në ngastren nr.77/b, për sipërfaqen totale prej 4 ha Announced Procurement
Local Unit Tepelenë Dhënie me qera me anë të konkurrimit të siperfaqes me përbërje shkurre, ngasra pyjore me nr 1 në ekonominë pyjore Dukaj-Luzat Announced Procurement
Local Unit Përmet Dhenie me qera të sipërfaqes së tokës bujqesore prej 31.1 Ha, të ndodhur në Njësitë Administrative Piskove dhe Çarçove Announced Procurement
Local Unit Tropojë Dhënie me qera me anë të konkurimit të siperfaqes se fondit pyjor dhe kullosor publik, e njohur si “Gurore”, me sipërfaqe 0.7763 ha Announced the Winner Paulo Gjoka 34933.5 leke/vit
Local Unit Durrës Dhënie me qera të një pjese të katit të parë të ish repartit të URT-së 181,200 Cancelled Procurement
Local Unit Durrës Dhënie me qera të një pjese të katit të parë të ish repartit të URT-së. 181,200 Announced Procurement
Local Unit Shkodër Dhënie me qera e pasurisë së llojit Pyll, me sipërfaqe prej 39 ha, ngastra 54, nënngastra a, Z.K 3168, Nj.A Gur i Zi Announced Procurement
Local Unit Shkodër Dhënie me qera e pasurisë së llojit Pyll, me sipërfaqe prej 39 ha, ngastra 54, nënngastra a, Z.K 3168, Nj.A Gur i Zi Cancelled Procurement
Local Unit Shkodër Dhënie me qera sipërfaqe e llojit Pyll, me sipërfaqe prej 39 ha, ngastra 54, nënngastra a, Z.K 3168, Nj.A Gur i Zi Announced Procurement
Local Unit Përmet Dhenie me qera te tokave bujqesore te pandara te ish kooperativave bujqesore Announced Procurement
Local Unit Elbasan Dhënie me qera të objektit “Shkolla e Fshatit Katund i Ri” (3 kat & papafingo, palestër, terren sportiv dhe dhomë kaldaje) me një sipërfaqe afërsisht prej 6700 m2 ndodhur në Z.K. 2124 Nj. A. Bradashesh, Elbasan. Announced Procurement

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data