Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Paraqitje grafike e rezultateve sipas kritereve te perzgjedhura

Rezultate permbledhese sipas kritereve te perzgjedhura

Nr. i institucioneve tenderuese Nr. i operatoreve ekonomik Nr. i tenderave te shpallur Fondi limit per tenderat e shpallur (ne Leke, pa TVSH Nr. i tenderave te shpallur me fitues Fondi limit per tenderat e shpallur me fitues (ne Leke, pa TVSH Vlera totale e shpallur fituese (ne Leke, pa TVSH
31 42 162 5,795,494 51 3,698,803 5,775,528

Lista e tenderave

Autoriteti Prokurues sipas Njesise se Qeverisjes Vendore Objekti i Tenderit Vlera / Fondi Limit Leke Statusi i Tenderit Operator Ekonomik Kontraktues Vlera fituese
Qeverisja Vendore Mat Dhënien me Qera e pasurisë “Tregu I Fruta-Perime”Burrel, njësi në Pronësi të Bashkisë Mat. Siperfaqe në ndërtesë Anuluar Procedura
Qeverisja Vendore Mat Dhënien me Qera e pasurisë “Tregu i Fruta-Perime”, Burrel, njësi në Pronësi të Bashkisë Mat. Sipërfaqe funksionale jo ndërtesë Anuluar Procedura
Qeverisja Vendore Kavajë Dhënie me qera të pasurisë “Tokë e pafrytshme me sipërfaqe 43000 m2”, njësi në Pronësi të Njësisë Administrative Helmes, Bashkia Kavajë Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Tiranë Dhënie me qera të sipërfaqes së fondit pyjor, ngastra 17/a, ekonomia pyjore Krrabë-Gurrë, Njësia Administrative Petrelë Njoftuar Fituesi PANTO RESORT 487075 Lekë për ha/vit
Qeverisja Vendore Mat Dhënien me Qera e pasurisë “Tregu I Fruta-Perime”Burrel, njësi në Pronësi të Bashkisë Mat. Siperfaqe në ndërtesë Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Mat Dhënien me Qera e pasurisë “Tregu i Fruta-Perime”, Burrel, njësi në Pronësi të Bashkisë Mat. Sipërfaqe funksionale jo ndërtesë Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Fier Dhënie me qera të lokalit pjesë e objektit “Tregu I produkteve bujqesore dhe blegtorale” me siperfaqe të përgjithshme 248.87m² Anuluar Procedura
Qeverisja Vendore Përmet Dhënie me qera të Pasurisë, ndodhur në Zonën Kadastrale Nr. 3115, e llojit ndërtesë (depo) me siperfaqe ndërtimi 415 m², Qilarisht, Përmet. 20,750 Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Finiq Dhenie me qera te pasurise shtetërore Nr rendor 172, Parcela Nr 18, Ekonomia Pyjore-Kullosore Livadhja -Vllazërim , Nr Kadastral 1483,1472 me sipërfaqe 114,6 ha. Njoftuar Fituesi Llazar Angjeli 12100 lekë/ha /ne vit
Qeverisja Vendore Fier Dhënie me qera të lokalit pjesë e objektit “Tregu I produkteve bujqesore dhe blegtorale” me siperfaqe të përgjithshme 248.87 m² Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Krujë Dhënie me qera të ekonomisë pyjore Terkuze - Droje, në ngastren nr.8 Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Tropojë Dhënie me qera me anë të konkurimit të siperfaqes se fondit pyjor dhe kullosor publik, e njohur si “Gurore”, me sipërfaqe 0.7763 ha Anuluar Procedura
Qeverisja Vendore Krujë Dhënie me qera të ekonomisë pyjore Kraste - Kruje në ngastrat pyjore me nr. 44a, 45a, 50a, 57a, 59a, 64a, 65a, 68b, 50a, 52a 56,270 Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Tropojë Dhënie me qera me anë të konkurimit të siperfaqes se fondit pyjor dhe kullosor publik, e njohur si “Gurore”, me sipërfaqe 0.7763 ha Anuluar Procedura
Qeverisja Vendore Përmet Dhënien me qira të sipërfaqes së tokës bujqesore prej 20.059 Ha, të ndodhur në Njësitë Administrative Piskove dhe Çarçove Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Krujë Dhënie me qera të pasurisë së paluajtshme që I përket ekonomisë pyjore Krastë-Krujë, në ngastren nr.77/b, për sipërfaqen totale prej 4 ha Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Tepelenë Dhënie me qera me anë të konkurrimit të siperfaqes me përbërje shkurre, ngasra pyjore me nr 1 në ekonominë pyjore Dukaj-Luzat Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Përmet Dhenie me qera të sipërfaqes së tokës bujqesore prej 31.1 Ha, të ndodhur në Njësitë Administrative Piskove dhe Çarçove Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Tropojë Dhënie me qera me anë të konkurimit të siperfaqes se fondit pyjor dhe kullosor publik, e njohur si “Gurore”, me sipërfaqe 0.7763 ha Njoftuar Fituesi Paulo Gjoka 34933.5 leke/vit
Qeverisja Vendore Durrës Dhënie me qera të një pjese të katit të parë të ish repartit të URT-së 181,200 Anuluar Procedura
Qeverisja Vendore Durrës Dhënie me qera të një pjese të katit të parë të ish repartit të URT-së. 181,200 Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Shkodër Dhënie me qera e pasurisë së llojit Pyll, me sipërfaqe prej 39 ha, ngastra 54, nënngastra a, Z.K 3168, Nj.A Gur i Zi Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Shkodër Dhënie me qera e pasurisë së llojit Pyll, me sipërfaqe prej 39 ha, ngastra 54, nënngastra a, Z.K 3168, Nj.A Gur i Zi Anuluar Procedura
Qeverisja Vendore Shkodër Dhënie me qera sipërfaqe e llojit Pyll, me sipërfaqe prej 39 ha, ngastra 54, nënngastra a, Z.K 3168, Nj.A Gur i Zi Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Përmet Dhenie me qera te tokave bujqesore te pandara te ish kooperativave bujqesore Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Elbasan Dhënie me qera të objektit “Shkolla e Fshatit Katund i Ri” (3 kat & papafingo, palestër, terren sportiv dhe dhomë kaldaje) me një sipërfaqe afërsisht prej 6700 m2 ndodhur në Z.K. 2124 Nj. A. Bradashesh, Elbasan. Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Durrës Dhënie me qira, nëpërmjet procedurës së konkurrimit të ndërtesës 3 KT, me nr. pasurie 5/20, ZK 8516, me sipërfaqe të përgjithshme 489,13 m2 Njoftuar Fituesi ZEUS-AL 170232 lekë/muaj
Qeverisja Vendore Durrës Dhënie me qera nëpërmjet procedurës së konkurrimit të ndërtesës 1KT ( kapanon) me nr. pasurie 5/111, ZK 8516, në inventar të Ndërmarrjes Tregtisë me Shumicë ( BGT), me sipërfaqe të përgjithshme 1078 m2 ( nga kjo sip.ndërtimi 882 m2 dhe sip.funksionale 196 m2), pronë e bashkisë Durrës. Njoftuar Fituesi RRUGIA SHPK 184300 lekë/muaj
Qeverisja Vendore Devoll Dhënie me qera të pronave me numër rendor 1-4, me vendndodhje në zonat kadastrale 3637 e 1202, në pronësi të Bashkisë Devoll, në njësinë administrative “Qendër Bilisht”. Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Finiq Dhenie me qera te siperfaqes shteterore toke bujqesore e pandare fshati Navarice Njesia Administrative Dhiver Bashkia Finiq Shpallur Procedura

Te drejtat e Perdorimit

Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data