Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by local government entities

Summary results by local government entities

Tenderer institution no. Economic operator no. No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
71 4286 42,568 309,837,554,537 31,123 240,582,128,890 240,555,472,954

Tenders list

Procuring Authority by Local Government Entity Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Local Unit Maliq Rehabilitim rruga Gorë Moglicë betonim 4,166,523 Announced the Winner AVDULI SHPK 3,483,300.00
Local Unit Kamëz Loti II-të- Sistemimi i fushave sportive pranë shkollës “Arbëria” 3,715,558 Announced the Winner 2 N 3,504,368.00
Local Unit Kamëz Loti i-rë- Sistemimi i fushave sportive pranë shkollës “Halit Coka” 6,428,146 Announced the Winner 2 N 6,102,100.00
Local Unit Lushnje Blerje cakull per rruget rurale 2,914,010 Announced the Winner DOKSANI-G SHPK 2,909,520.00
Local Unit Librazhd Mbrojtje lumore pergjate lumit Shkumbin 1,797,136 Announced Procurement
Local Unit Maliq Rehabilitim në objekte infrastrukturore (pallate) 4,635,861 Announced Procurement
Local Unit Kurbin Shërbime, riparime, ndërrime dhe pjesë këmbimi për mjetet e rënda të Agjencisë së Kullimit dhe Vaditjes, Bashkia Kurbin 3,949,500 Announced Procurement
Local Unit Sarandë «Mirembajtja dhe riparimi i elektropompave te stacioneve te pompimit te U.K.Sarande» 7,109,992 Announced Procurement
Local Unit Krujë Mbikqyrja e punimeve per objektin ’’Riforcimi i njesive te banimit ne ndertesa(pallat), te cilat do te rikonstruktohen apo riparohen ne kuader te procesit te rindertimit (Programi i Rindertimit) 5,048,921 Announced Procurement
Local Unit Fushë-Arrëz Blerje ushqime per Kopsht, Çerdhe, QKF 1,028,333 Re-Proclaimed and Announced the Winner ADOAL SHPK 1,025,515.00
Local Unit Sarandë Permiresimi i infrastruktures rrugore dhe e ndriçimit ne periferine e qytetit ne Metoq , Gjashte dhe Cuke 6,607,500 Announced the Winner A.91 5,690,260.00
Local Unit Korçë Marrje me qera skenë për projektin “Festa e Birrës 1,739,000 Announced the Winner SCREEN AD 1,700,000.00
Local Unit Krujë Sistemim-asfaltim i rrugëve “Çami”, “Gj.Kastrioti” e “Denisëve”, Nj.A.Fushë Krujë 5,326,425 Announced the Winner Bami SHPK 4,581,649.00
Local Unit Tiranë Studim Projektim: “Kampusi i Universitetit të Tiranës, “Ndërtim i Universitetit të Arteve” dhe “Ndërtim i Akademisë së Policisë”. 406,604,166 Announced Procurement
Local Unit Tiranë Blerje materiale ndihmëse për prodhim dhe shtrim asfalti 10,723,500 Announced Procurement
Local Unit Lushnje Blerje materiale per rrethim me rrjete te fushes se sportit dhe minifushes se stervitjes 2,498,730 Announced Procurement
Local Unit Tiranë Blerje automjeti vetshkarkues 2-2.5 ton, 4+1/5+1 vende 2,900,000 Announced Procurement
Local Unit Belsh “Fuqizimi i ofertes turistike me anë të zgjidhjeve ekologjike, blerje mjete lundruese ” 3,427,748 Announced Procurement
Local Unit Belsh “Fuqizimi i ofertes turistike me anë të zgjidhjeve ekologjike, blerje mjete motorrike” 6,666,400 Announced Procurement
Local Unit Bulqizë Ndertim Terreneve Sportive prane Shkolles 9-Vjecare Xhevdet Doda 8,113,765 Announced Procurement
Local Unit Tiranë Ruajtja dhe Siguria Fizike në roje private dhe shoqërimi i vlerave monetare për UKT sh.a” 49,554,294 Announced the Winner BREÇANI –R.O.S.P sh.p.k 49,189,509.00
Local Unit Tiranë Shporta e bebes 24,994,998 Announced the Winner PAB Tirana shpk 24,249,996.00
Local Unit Lezhë “Permiresimi i infrastruktures rrugore per kembesoret dhe biçikletat ne fshatin Ishull Lezhe”. 20,400,020 Announced the Winner ''2 Z Konstruction'' shpk & ''I.C.C GROUP'' shpk 19,816,834.00
Local Unit Patos "Blerje bazë materiale për ndriçim rrugor". 8,333,207 Announced the Winner Aida Construction 8,276,830.00
Local Unit Durrës Marrje me qera mjet transporti 1,916,000 Announced the Winner O.A.L. SHPK 1,850,000.00
Local Unit Tiranë Blerje beton i gatshëm 4,187,610 Announced the Winner KORABI 2007 4,156,500.00
Local Unit Sarandë Blerje karburanti per nevoja te Shoqerise 6,000,000 Announced the Winner KASTRATI 6,000,000.00
Local Unit Mallakastër Blerje paisje te ndryshme per stacionin e pompimit Rromes 1,579,000 Announced the Winner ASI-2A CO 1,497,000.00
Local Unit Belsh “Hartim dhe zbatim i planit promocional, si dhe oragnizim pakete eventesh dhe aktivitetetsh promocionale e turistike per Javen e Hapur”. 2,967,669 Announced Procurement
Local Unit Lezhë “Blerje sistem informatizimi per Bashkine Lezhe”. 4,166,000 Announced Procurement

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data