Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by local government entities

Summary results by local government entities

Tenderer institution no. Economic operator no. No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
72 4923 49,801 397,254,627,447 36,809 313,043,524,683 305,737,791,127

Tenders list

Procuring Authority by Local Government Entity Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Local Unit Gramsh Rikonstruksioni Shkollës 9-vjeçare ''Rilindja'' Bashkia Gramsh 92,556,705 Announced Procurement
Local Unit Kurbin Investim pilot në një kopsht fëmijësh në Kurbin (rikonstruksion dhe 1 sistem pompë ngrohje, 1 çati djellore), Kopshti Milot, Bashkia Kurbin 5,297,225 Announced Procurement
Local Unit Gramsh Ndërtimi i pritave në bregun e lumit Devoll, në kuadër të mbrojtjes së tokave bujqësore, Bashkia Gramsh 82,035,740 Announced Procurement
Local Unit Gramsh Rikonstruksioni i rrugës Fshati Mashan, Njësia Administrative Kodovjat, Bashkia Gramsh 81,663,419 Announced Procurement
Local Unit Patos Blerje rërë bituminoze për shtrimin e rrugës nga qëndra e Siqecës deri në qëndrën e Drenies 2,502,990 Announced Procurement
Local Unit Maliq Rehabilitim prita malore në infrastrukturën e dëmtuar Zëmblak e Plasë 66,170,738 Announced Procurement
Local Unit Tiranë Blerje terrariume për laboratorin e reptilëve 4,165,600 Announced Procurement
Local Unit Lushnje Blerje kamion per mbledhjen e mbetjeve 7,311,360 Re-Proclaimed Procurement
Local Unit Tiranë Blerje mjete transporti 26,062,500 Announced the Winner AZ Trading 24,500,000.00
Local Unit Tiranë SHËRBIME, ANALIZA PËR CILËSINË E UJIT 3,863,553 Re-Proclaimed Procurement
Local Unit Dibër Rikonstruksion i çerdhes Nr 1 ne qytetin e Peshkopise, Bashkia Diber 2024 3,916,667 Re-Proclaimed Procurement
Local Unit Durrës Rikonstruksion rruge në Njësinë Administrative Rrashbull 16,665,921 Announced the Winner VARAKU.E SHPK 10,431,720.00
Local Unit Roskovec Fuqizimi i stacionit të pompimit të ujitjes nga lumi Seman,zona Suk-Arapaj,BashkiaRoskovec (furnizim-vendosje) 2,018,932 Re-Proclaimed Procurement
Local Unit Roskovec Asfaltim i rrugës Priftanjakët,fshati Strum,L=80ml,b=4m+0.5 bankine 5,849,217 Announced the Winner GLAVENICA 4,206,000.00
Local Unit Tiranë Shërbim mirëmbajtje për pajisjet e kondicionimit 23,333,325 Announced the Winner CLIMACASA SHPK Shumatore e çmimeve për njësi 613160 leke pa Tvsh
Local Unit Tiranë Loti II: Blerje lule sezonale 2,000,000 Announced the Winner ALBGARDEN SHPK 1,500,200.00
Local Unit Kavajë Blerje mjete te renda pune per Sherbimet Publike 20,833,333 Announced Procurement
Local Unit Shkodër Loti II – Mirëmbajtje e skemës ujitëse KU Prekal – Ura e Shtrejtë Nj.A Postrribë dhe KU 2Hot Nj.A Rrethina 2,002,655 Announced Procurement
Local Unit Shkodër Loti I – Mirëmbajtje e skemës ujitëse KU 33 Nj.A Bërdicë 7,002,015 Announced Procurement
Local Unit Shkodër Loti III – Mirëmbajtje e skemës ujitëse KU Gajtan – Gur i Zi – Juban dhe KU Gajtan (faza II) 5,809,474 Announced Procurement
Local Unit Divjakë Loti I-rë: “Blerje mjete transporti (dy kamiona, tre kamionçina dhe një kamion me vinç)” 42,373,333 Announced Procurement
Local Unit Divjakë Loti II-të: “Blerje mjete gërrmimi (një eskavator amfib, një eskavator me goma, një minieskavator dhe një fadromë)” 68,616,666 Announced Procurement
Local Unit Divjakë Loti III-të: “Blerje mjete nivelimi (një rrul dhe një grejder)” 9,033,333 Announced Procurement
Local Unit Tiranë Materiale për rrjetin e ndriçimit Unaza e Madhe 67,227,080 Announced Procurement
Local Unit Berat MBIKQYRJE PUNIMESH PER OBJEKTIN “Ndertim i rrjetit te ujesjellesit zona Industriale ( ish rezervat e shtetit-Ura e Hanit)” dhe linjes se dergimit” 2,574,801 Announced Procurement
Local Unit Shkodër Projektim i objektit: Sistemim asfaltim rruga ‘Pjetrushi” pranë varrezave të qytetit Grudë e Re. 831,919 Announced Procurement
Local Unit Tiranë Blerje pajisje për veterinari 3,586,333 Announced Procurement
Local Unit Vlorë Bordi i Kullimit, Blerje Eskavator me Goma 10,000,000 Announced Procurement
Local Unit Tiranë Blerje automjeti 2 furgona 7,666,000 Announced Procurement
Local Unit Belsh Blerje materiale ndërtimi për riparimin e objekteve në Bashkinë Belsh 1,516,356 Announced Procurement

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data