Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by local government entities

Summary results by local government entities

Tenderer institution no. Economic operator no. No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
71 4705 47,204 366,580,319,734 34,708 292,213,364,077 286,625,231,622

Tenders list

Procuring Authority by Local Government Entity Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Local Unit Himarë Rikonstruksion i rrugës Stefanel 7 8 ( 6/3-13) 41,666,666 Announced Procurement
Local Unit Selenicë Materiale ndertimi 16,666,666 Announced Procurement
Local Unit Himarë Mirëmbajtje e shkollave 4,160,656 Announced Procurement
Local Unit Malësi e Madhe Loti II: Supervizim „Ndertim pamje panoramike Vrrith“ 62,188 Signed the Contract NOVATECH STUDIO 49,974.00
Local Unit Malësi e Madhe Sistemim Asfaltim Rruga per tek varrezat Koplik 5,280,036 Re-Proclaimed and Signed the Contract Rroku GUEST SHPK 4,735,065.00
Local Unit Tiranë Loti 3: Mbikqyrje Punimesh me objekt: “Ndërtim objekt shërbimi,sistem vadites dhe rrethim tek Pista e Vrapit në PMLAT” 734,268 Signed the Contract ARENA MK 688,976.00
Local Unit Vau i Dejës F.V tualete publike portative ne njesine administrative Temal 1,577,478 Re-Proclaimed and Announced the Winner "ALBA - 2006"shpk &“ Rroku GUEST”shpk 1,361,325.00
Local Unit Vorë Marrje makina me qera për nevojat e Ujësjellës Kanalizime Vorë sha 4,800,024 Re-Proclaimed and Announced the Winner “ASG ” sh.p.k 4,799,999.00
Local Unit Malësi e Madhe Loti III: Mbikeqyrje punimesh ne objektin „: Sistemim Asfaltim Rruga per tek varrezat Koplik“ 114,600 Signed the Contract NOVATECH STUDIO 95,553.00
Local Unit Gramsh Rikonstruksion i zyrave të Këshillit Bashkiak dhe zyrave të katit të parë të Bashkisë Gramsh 5,000,000 Announced the Winner SHENDELLI SHPK 4,491,191.00
Local Unit Malësi e Madhe Pamje panoramike Vrrith 2,839,222 Signed the Contract SMO VATAKSI SHPK 2,742,160.00
Local Unit Pogradec Sherbim dru zjarri, Ekonomia Pyjore Guri i Nike 2,360,985 Signed the Contract "Joni" shpk 2,254,961.00
Local Unit Tiranë Realizimi i projektit “Luaj me Taksi 1,580,810 Signed the Contract Iceberg Communication SHPK 1,394,500.00
Local Unit Lezhë Furnizimi / Vendosje pjese kembimi per automjetet e Shoqerise Rajonale Ujesjelles Kanalizime Lezhe Sh.a 2,400,000 Announced the Winner SERDADO 2,177,900.00
Local Unit Berat Ndërhyrje rehabilituese në mure mbajtese dhe terrene në territorin e bashkisë në kuadër të mbrojtjes civile 8,333,705 Re-Proclaimed Procurement
Local Unit Malësi e Madhe Blerje pelet per ngrohje 2,750,000 Announced Procurement
Local Unit Pukë Asfaltim i rruges ne fshatin Plan,Njesia Administrative Luf-Qerret,Bashkia Puke 16,666,667 Announced Procurement
Local Unit Patos Blerje pajisje dhe mobilje për shkollën "Muhamet Shehu" 3,339,187 Announced Procurement
Local Unit Himarë Blerje materiale ndërtimi dhe hidraulike 1,665,700 Announced Procurement
Local Unit Malësi e Madhe Mirembajtje objekte 2023 8,428,985 Announced Procurement
Local Unit Tiranë Kopshtarët e vegjël, sera edukative në taracën e shkollës Kosova 3,756,002 Announced Procurement
Local Unit Durrës Blerje ushqime për QEA 39,999,841 Announced Procurement
Local Unit Rrogozhinë Blerje, Karburanti,(Gazoil 10 ppm), per nevojat e Bashkise Rrogozhine. 11,200,000 Announced Procurement
Local Unit Shkodër Investime ne kuader te projektit ” Bashki me shfrytezim inteligjen energjie “ ( Bashki te zgjuara energjie) 65,687,642 Signed the Contract “ITE Engineering”sh.p.k, &“ITE Group” sh.p.k 49,373,733.00
Local Unit Fier Blerje materiale pastrimi dhe detergjentë 4,878,534 Signed the Contract EURO MEGA 2010 2,593,250.00
Local Unit Shkodër Mbikqyrja e punimeve per objektin: Investime ne kuader te projektit ” Bashki me shfrytezim inteligjen energjie “ ( Bashki te zgjuara energjie) 1,016,640 Signed the Contract Tower SHPK 870,660.00
Local Unit Berat Hartim Projektesh " Mbrojtja lumore përgjatë lumit Osum", "Ndërtim trotuari & Ndricimi i rrugës Shpiragu" dhe " Rruga e Re Shkëmbi" 14,091,063 Signed the Contract CIVIL CONS & TRANSPORT HIGHWAY CONSULTING 12,540,000.00
Local Unit Korçë Loti 1-Pajisje elektronike (kompjuter, printer, skaner, fotokopje etj) 2,691,100 Re-Proclaimed and Announced the Winner INSTANT.AL 2,498,900.00
Local Unit Korçë Loti 2-Materiale per funksionimin e paisjeve te zyres (paisje kompjuterike) 295,200 Re-Proclaimed and Announced the Winner EURO INFORM 273,700.00
Local Unit Dimal Mbrojtje lumore në fshatin Arrëz, Bashkia Dimal 53,293,308 Announced the Winner FLED SHPK 30,079,060.00

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data