Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by local government entities

Summary results by local government entities

Tenderer institution no. Economic operator no. No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
72 4877 49,023 382,046,359,959 36,286 304,146,090,799 298,225,676,884

Tenders list

Procuring Authority by Local Government Entity Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Local Unit Durrës Gërmime Arkeologjike i Mozaikut dhe Rrënojave të Tjera Antike në Shkollën e Mesme Gjergj Kastrioti 13,811,500 Signed the Contract “Luan Perzhita” PF 13,324,475.00
Local Unit Kukës Mobilim dhe pajisje per qendren e moshave te treta (projekti as ne te mos mbetemi pas) 1,187,500 Announced the Winner KLAME SHPK 851,000.00
Local Unit Lezhë Blerje materiale per mirembajtjen e rrugeve, trotuareve, shesheve, sistemit ujites dhe kullues ne Bashkine Lezhe, per vitin 2024 27,709,976 Announced the Winner "DRINI A" 22,364,835.00
Local Unit Lushnje Blerje lubrifikante 2,332,170 Signed the Contract EXIMOIL 2,223,417.00
Local Unit Korçë Sigurimi i automjeteve, sigurimi i shëndetit në udhëtim, sigurimi i aktiveve afatgjata të UKRK Sh.A, si dhe sigurimi nga aksidentet personale 2,057,996 Signed the Contract SIGMA INTERALBANIAN VIENNA INSURANCE GROUP sh.a. 1,991,463.00
Local Unit Durrës Blerje Vajra Lubrifikat 4,399,000 Announced the Winner ANDI HAMO 3,133,000.00
Local Unit Cërrik Blerje materiale per sektorin e mirembajtjes 3,130,590 Announced the Winner ” D-2020 & CO“ 2,728,500.00
Local Unit Cërrik Organizim eventesh per Bashkine Cerrik” Marreveshje Kuadër me një operator ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara me afat 36 muaj 16,650,000 Announced Procurement
Local Unit Delvinë Blerje materiale elektrike për mirëmbajtjen e rrjetit të ndriçimit rrugor dhe godinave në varësi të Bashkisë Delvinë dhe Njësisë Administrative Vergo. 1,641,250 Announced Procurement
Local Unit Gjirokastër Matesa uji ne prodhim dhe per konsumatoret 3,998,500 Announced Procurement
Local Unit Tropojë Blerje Karburante 12,500,000 Announced Procurement
Local Unit Durrës Blerje materiale hidraulike 203,940,264 Announced Procurement
Local Unit Konispol RIKOSTRUKSIONI I RRUGES ( FABRIKA E VAJIT - FILLIMI I KTHESAVE MALORE), MARKAT 6,773,248 Announced Procurement
Local Unit Librazhd Riparime te pjesshme ne kanalet vaditese 3,749,799 Announced Procurement
Local Unit Dibër Sistemim dhe rehabilitim i rrugeve te brendshme te qytetit te Peshkopise, Bashkia DIBER. 20,833,333 Announced Procurement
Local Unit Tiranë Blerje veshje të ndryshme pune për UKT sh.a 9,999,829 Announced the Winner Vojsava Zenelaj 9,511,400.00
Local Unit Kamëz Lotin II. “Blerje bulmet dhe nënproduktet e tij 14,846,000 Announced the Winner M.C.CATERING SHPK 11,661,000.00
Local Unit Elbasan Furnizim Vendosje panele diellore ne ndertesen e rikonstruktuar te Bashkise Elbasan 4,169,200 Signed the Contract RAFIN COMPANY SHPK 3,945,200.00
Local Unit Durrës Blerje Goma 3,498,000 Signed the Contract GAJD Company SHPK 2,100,000.00
Local Unit Patos Loti 1: “Blerje karburanti Diesel 10 PPM për Bashkinë Patos dhe Agjensinë e Shërbimeve Publike Patos me afat 3 (tre) vjeçar për vitet 2024, 2025, 2026" 67,381,846 Announced the Winner O L S I SHPK 66,363,893.00
Local Unit Lushnje Blerje buke, artikuj bulmetore, artikuj ushqimorë dhe fruta perime, mishi dhe nënprodukte të tij për nevojat e kopshteve, çerdheve dhe konviktit 13,362,686 Signed the Contract 4 S 12,955,000.00
Local Unit Has Pastrim kanalesh + Ushqyes Rezervuari 4,500,000 Announced the Winner PE-VLA-KU SHPK 4,049,415.00
Local Unit Durrës Blerje vegla pastrimi 2,498,750 Announced the Winner ZEQIRI SHPK 1,970,800.00
Local Unit Sarandë Blerje matësa uji për zonën e shërbimit dhe matës për ITUN 28,951,780 Announced the Winner LIGUS SHPK 27,620,000.00
Local Unit Durrës Blerje Goma per Automjete 7,750,000 Announced the Winner ANDI HAMO 7,295,500.00
Local Unit Lushnje Loti 2 "Shoqerim Vlerash Monetare" 1,361,894 Announced Procurement
Local Unit Lushnje Loti 1 "Sherbim Roje Private" 6,115,905 Announced Procurement
Local Unit Kamëz Blerje materiale për ndriçim publik 5,940,000 Announced Procurement
Local Unit Kamëz Blerje kabllo të ndryshëm elektrik 2,310,000 Announced Procurement
Local Unit Dibër Blerje materiale per nderhyrje ne rruge, trotuare, ura dhe objekte te tjera per vitin 2024 2,083,258 Announced Procurement

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data