Open Procurement Albania

Te dhenat per shoqerite publike qe zoterohen nga bashkite datojne qe prej korrikut 2015. Shoqerite e tjera publike datojne nga prilli 2018

Paraqitje grafike e rezultateve sipas autoritetit tenderues

Rezultate permbledhese sipas autoritetit tenderues

Nr. i institucioneve tenderuese Nr. i operatoreve ekonomik Nr. i tenderave te shpallur Fondi limit per tenderat e shpallur (ne Leke, pa TVSH Nr. i tenderave te shpallur me fitues Fondi limit per tenderat e shpallur me fitues (ne Leke, pa TVSH Vlera totale e shpallur fituese (ne Leke, pa TVSH
250 1607 6,969 108,884,093,929 5,291 79,255,344,378 69,234,463,720

Lista e tenderave

Autoritet Prokurues Objekti i Tenderit Vlera / Fondi Limit Leke Statusi i Tenderit Operator Ekonomik Kontraktues Vlera fituese
Sh.A Albpetrol Ndertim i bazamentit te peshores dhe sistemim i sheshit perreth tij ne stacioni Visoke 1,199,357 Lidhur Kontrata SHENDELLI SHPK 1,067,430.00
Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Blerje karburanti lloji benzinë për automjetet e flotës me automjete hibride të KESH sh.a 8,091,050 Lidhur Kontrata KASTRATI 8,085,000.00
Sh.A Albpetrol Blerje lubrifikantë 10,752,208 Njoftuar Fituesi KAPPA - OIL 9,425,600.00
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Lushnje Blerje e materialeve elektrike të ndryshme për nevojat e shoqërisë. 3,624,740 Njoftuar Fituesi FREDI ELECTRONIC 2,958,200.00
Sh.A Albpetrol Riparim pjesor dhe pastrim i mbetjeve të RVM 5000/8 m3 në stacionin e shitjes së naftës Zharrëz 18,337,055 Njoftuar Fituesi Ardit – 06 SHPK 17,383,255.00
Sh.A Albpetrol Shërbim per kolaudimin e matesave elektrik te QFSHE 1,456,719 Lidhur Kontrata HTT - High Tech Tests 1,454,550.00
SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane “Blerje dhe instalim i programit i menaxhimit te integruar te aseteve" 2,480,000 Njoftuar Fituesi “Shoqata e Ujësjellës Kanalizimeve e Shqipërisë”(SHUKALB) 2,300,000.00
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Pogradec LOTI II "BLERJE GAZ" 192,440 Shpallur Procedura
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Pogradec LOTI I "BLERJE NAFTE (GAZOIL 10 PPM) 5,463,024 Anuluar Procedura
Sh.A Albpetrol Blerje aksesorë elektrikë dhe materiale ndihmëse 10,056,845 Lidhur Kontrata VESA 2014 9,789,000.00
Sh.A Ujesjelles Patos Hartimi i projekt preventivit per objektin: “Ndërtimi i rrjetit të K.U.Z dhe K.U.B në fshatin Verbas, Bashkia Patos”. 1,999,200 Njoftuar Fituesi “Aida Construction” shpk & “HE & SK 11” shpk 1,864,800.00
Termocentrali Vlore sh.a Transporti i punonjesve te shoqerise 1,311,874 Njoftuar Fituesi FJOIG 1,228,500.00
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Sarande “Ndërtim rrjeti i kanalizimeve të ujërave të ndotura, Lugu i Dardhës” 9,825,084 Njoftuar Fituesi MANE/S 7,743,400.00
SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane “Shërbim dhe mirëmbjatje e sistemit te biletarisë” 1,982,400 Shpallur Procedura EA solutions 1,883,520.00
HEC LANABREGAS sh.a “Deratizim, Dizinfektim, Dizinsektim” 1,600,000 Njoftuar Fituesi AIR 800,000.00
543 “Blerje bilete avioni vajtje-ardhje me destinacion “Tiranë – Dubai dhe Dubai - Tiranë”. Shpallur Procedura
SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane "Ndërtim dhe Rikonstruksion rrjet ujësjellësi në qytetin e Tiranës." 37,159,090 Lidhur Kontrata KLAJGER KONSTRUKSION SHPK 26,688,091.00
SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane Ndërtim dhe rikonstruksion rrjet kanalizimi 22,702,354 Lidhur Kontrata ARB & TRANS-2010 15,891,647.00
ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A) Shpenzime mirëmbajtje dhe blerje pjesë ndërrimi e sistemeve të instaluara në ACC/APP/TWR/Administratë 20,500,000 Anuluar Procedura 4 A -M SHPK 20,460,953.00
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres Sherbimet e permiresimit dhe mirembajtjes se software-ve 6,988,000 Njoftuar Fituesi KREATX 6,850,020.00
Sh.A Albpetrol Zëvendësim i mbulesave ekzistuese "Eternit" i çative të repartit Mekanik dhe repartit Elektrik në QMN Kuçovë 9,953,982 Njoftuar Fituesi A.L-ASFALT 9,187,380.00
Sh.A Albpetrol Blerje Prokate celiku 7,547,500 Lidhur Kontrata SuperStar-WB 6,855,200.00
Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Blerje e paisjeve dhe materialeve për mirëmbajtjen e linjave 73,460,000 Njoftuar Fituesi “2A TRADE & ENGINEERING” sh.p.k & “EPES GROUP” sh.p.k 72,624,000.00
Drejtoria Rajonale e OSSH Durres "Shoqerimi i vlerave monetare per Rajonin Durrea per nje periudhe 2 vjecare." 20,468,836 Lidhur Kontrata Nazeri 2000 SHPK 20,447,606.00
SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane Loti 1 Mbikëqyrje punimeve për objektin “Ndërtim dhe rikonstruksion rrjet kanalizimi” 590,261 Lidhur Kontrata “S&L Studio” sh.p.k 514,539.00
SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane Loti 2 Mbikëqyrje e punimeve për objektin “Ndërtim dhe Rikonstruksion rrjet ujësjellësi në qytetin e Tiranës " 922,289 Lidhur Kontrata A & E Engineering SHPK 814,122.00
SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane Loti 3 Mbikëqyrje e punimeve për objektin “Rikonstruksion i linjës Dj-140mm PE nga Depo Gurore e Vjetër Dajt- Depo Gurore" 326,807 Lidhur Kontrata “S&L Studio” sh.p.k 293,657.00
Termocentrali Vlore sh.a F.V Pjese nderrimi per kompresoret e ajrit 3,000,000 Njoftuar Fituesi NOVAMAT 2,926,000.00
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Elbasan Shërbimi i ruajtjes me roje fizike i objekteve të SH.A. Ujësjellës Kanalizime Elbasan 38,601,321 Lidhur Kontrata UEVI-2015 38,065,348.00
Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Vlerësimi i aseteve dhe detyrimeve të OST sh.a. 1,950,000 Lidhur Kontrata DELOITTE AUDIT ALBANIA & DELOITTE ALBANIA SH.P.K

MBESHTETES
logo_amb_suedeze.png

Databaza është pjesë e projektit “Open Data, Access and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” mbështetur financiarisht nga The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

Te drejtat e Perdorimit

Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data