Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Paraqitje grafike e rezultateve sipas kritereve te perzgjedhura

Rezultate permbledhese sipas kritereve te perzgjedhura

Nr. i institucioneve tenderuese Nr. i operatoreve ekonomik Nr. i tenderave te shpallur Fondi limit per tenderat e shpallur (ne Leke, pa TVSH Nr. i tenderave te shpallur me fitues Fondi limit per tenderat e shpallur me fitues (ne Leke, pa TVSH Vlera totale e shpallur fituese (ne Leke, pa TVSH
31 42 162 5,795,494 51 3,698,803 5,775,528

Lista e tenderave

Autoriteti Prokurues sipas Njesise se Qeverisjes Vendore Objekti i Tenderit Vlera / Fondi Limit Leke Statusi i Tenderit Operator Ekonomik Kontraktues Vlera fituese
Qeverisja Vendore Elbasan Dhënien në përdorim të fondit pyjor publik, për mbarështrimin e florës së egër dhe kultivimin e bimëve të ndryshme, të ndarë në lote: Loti i dytë: për sasinë totale prej 132 (njëqind e tridhjetë e dy) ha. Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Elbasan Dhënie në përdorim të fondit pyjor publik, për mbarështimin gjysëmnatyror të llojeve të faunës së egër, objekt gjuetie në ngastrat pyjore nr.1/a, ekonomia pyjore “Labinot” dhe ngastrat nr.121/a, 122/a të ekonomisë pyjore “Zaranikë” për sasinë totale prej 44 (dyzet e katër) ha. Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Poliçan Dhenie me qera te prones nr.15/1 bashkia poliçan, ish prona nr.1069 , me Emertimin Kombinati Mekanik Zona B, siperfaqe e përgjitshshme 100.000 m2. Lidhur Kontrata METAJ STONE 220000 leke/muaj
Qeverisja Vendore Korçë Dhënie me qira të objektit ish Reparti i Fonderisë.
Kjo sipërfaqe jepet me qira me qëllim ushtrimin e veprimtarive tregëtare të cilat do të ndikojnë pozitivisht në zhvillimin ekonomik të zonës.
Çmimi dysheme për fillimin e konkurrimit është 150 l/m2 në muaj, pra 478800 lekë në muaj .
Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Tepelenë Dhënie me qera me anë të konkurrimit të siperfaqes me përberje shkurre, ngasra pyjore NR 80d në ekonominë pyjore Dukaj-Luzat Njoftuar Fituesi ERAL CONSTRUCTION COMPANY SHPK 37200 lekë/ha /ne vit
Qeverisja Vendore Tepelenë Dhënie me qera të sipërfaqes me përberje shkurre, ngasra pyjore me nr 1 në ekonominë pyjore Dukaj-Luzat, Njësia Administrative Qendër, pronë e Bashkisë Tepelenë. Njoftuar Fituesi IDAJET HYSA 303050 lekë/ha /ne vit
Qeverisja Vendore Durrës Dhënie me qera të sipërfaqes pyjore me përbërje shkurre, ngastra pyjore me nr. 1/a, 2/a, ekonomia pyjor Rrotull, me sip. 1,407 ha dhe siperfaqe inproduktive, ngastra pyjore me nr. 1/c, 2/c, ekonomia pyjore Rrotull, me sip.0,283 ha, gjithsej 1,69 ha, pronë e bashkisë Durrës. 118,260 Njoftuar Fituesi SELIM ALLA 120000 Lekë/vit
Qeverisja Vendore Durrës Dhënie me qera të ekonomisë pyjore Rrotull nën gastrat pyjore me nr. 2/a, 3/a, 3/b, 4/a, 4/b, 5, 6/a dhe të ekonomisë pyjore Kodër Rekë në ngastrat pyjore nr. 76/a, 81/a, per vjeljen e 180 ton degëza (gjethe ) të mersinës, ne siperfaqen prej 184,6 ha, pronë e bashkisë Durrës. 270,000 Njoftuar Fituesi AlbKalustyan 270,000.00
Qeverisja Vendore Tiranë Dhënien me qira me anë të konkurrimit të objektit Kinema Agimi me sipërfaqe të përgjithshme 316.6 m², në administrim të Qendrës Kulturore Tirana. Qëllimi i përdorimit të këtij objekti është sigurimi i të ardhurave për Qendrën Kulturore “Tirana” dhe Bashkinë e Tiranës, rritja e punësimit dhe investimeve pa ndryshuar destinacionin. Qëllimi i përdorimit të këtij objekti është sigurimi i të ardhurave për Qendrën Kulturore “Tirana” dhe Bashkinë e Tiranës, rritja e punësimit dhe investimeve pa ndryshuar destinacionin. Çmimi dysheme për fillimin e konkurrimit është 600 lekë/m². 600 Rishpallur Prokurimi
Qeverisja Vendore Dimal Dhenie me Qera e Objektit: Pasuria Nr.455/3, në zonën kadastrale 3032, nëndarja 455/8, me sipërfaqe 280 m2 të ndodhur në Njësinë Administrative Poshnje Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Tropojë Dhënie me Qera me anë të konkurimit të objektit Qendra e Zhvillimit Turizmit Valbone Anuluar Procedura
Qeverisja Vendore Korçë Dhënie me Qera të sipërfaqes prej 240 m², të ndodhur në aksin rrugor Korçë-Ersekë,në afërsi të urës së Kamenicës. Kjo sipërfaqe do të jepet me qira me qëllim që të përdoret për veprimtari ekonomike.Çmimi dysheme do të jetë 648 lekë në vit . Kjo sipërfaqe do të jepet me qira me një afat 5 vjeçar. Në këtë objekt do të zhvillohet veprimtari ekonomike Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Prrenjas Dhënie me qera te pasurisë Sipërfaqe toke e pafrytshme (21675 m2). Qëllimi i përdorimit të këtij objekti është dhënia në përdorim të përkohshëm/ me qira, për ushtrimin e aktiviteteve si: magazinim, parkim, etj. 58,523 Lidhur Kontrata Logistial SHPK 49000/hektar
Qeverisja Vendore Durrës Dhënie me qera me anë të konkurrimit të objektit Baza Prodhuese e Arsimit, e ndodhur në lagjen Nr. 16, rruga Hysen Kërtusha , me sipërfaqe totale të ndarë si më poshtë: • Sipërfaqe ndërtimi 620 m2 • Sipërfaqe funksionale 222 m2 133,000 Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Korçë Dhënie me qera të sipërfaqes prej 200 m2, Njësia Administrative Vithkuq Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Durrës Dhënie me qera me anë të konkurrimit të ambjentit pjesë e objektit të emërtuar Parku Sportiv , e ndodhur në lagjen Nr. 5, rruga Mujo Ulqinaku , me sipërfaqe totale të ndare si me poshte: Siperfaqe ndertimi 450 m2 Siperfaqe funksionale 23 m2 90,920 Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Durrës Dhënie me qera të ambjentit me sipërfaqe të përgjithshme 473 m2 Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Korçë Dhënie me qira me anë të konkurrimit te sipërfaqes prej 12000 m 2 240,000 Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Mat Dhënien me Qera e pasurisë “Tregu I Fruta-Perime”Burrel, njësi në Pronësi të Bashkisë Mat. Siperfaqe në ndërtesë Anuluar Procedura
Qeverisja Vendore Mat Dhënien me Qera e pasurisë “Tregu i Fruta-Perime”, Burrel, njësi në Pronësi të Bashkisë Mat. Sipërfaqe funksionale jo ndërtesë Anuluar Procedura
Qeverisja Vendore Durrës Dhënie me qira të katit përdhe dhe katit të parë të ndërtesës me nr. pasurie 5/109, 5/110, ZK 8516, në inventar të Ndërmarrjes së Tregtisë me Shumicë (BGT), me sipërfaqe : kati përdhe 585,2 m2 112,208 Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Durrës Dhënie me qira të katit përdhe dhe katit të parë të ndërtesës me nr. pasurie 5/109, 5/110, ZK 8516, në inventar të Ndërmarrjes së Tregtisë me Shumicë (BGT), me sipërfaqe: kati parë 966,6 m2 186,984 Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Mat Dhënien me qera : "Kompleksi I Lodrave” Burrel, njësi në Pronësi të Bashkisë Mat. Siperfaqe në ndërtesë Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Mat Dhënie me qera : "Kompleksi I Lodrave” Burrel, njësi në Pronësi të Bashkisë Mat. Sipërfaqe Rrugë, Trotuare, Sheshe, e gjelbëruar Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Mat Dhënie me qera : "Kompleksi I Lodrave” Burrel, njësi në Pronësi të Bashkisë Mat. Sipërfaqe terrene sportive, Kalceto, Piste makinash, treni elektrik, makina elektrike, etj. Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Librazhd Dhënie me Qera të pasurise Nr.10/25-N5 e llojit njësi, me siperfaqe 631 m2, në pronësi të Bashkisë Librazhd. Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Berat Dhënie me Qera të objektit ish-konvikti i vajzave të shkollës së mesme “Kristo Isak”, në lagjen “22 Tetori “, Berat. 302,400 Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Mat Dhënien me qera : "Kompleksi I Lodrave” Burrel, njësi në Pronësi të Bashkisë Mat. Siperfaqe në ndërtesë Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Mat Dhënie me qera : "Kompleksi I Lodrave” Burrel, njësi në Pronësi të Bashkisë Mat. Sipërfaqe Rrugë, Trotuare, Sheshe, e gjelbëruar Shpallur Procedura
Qeverisja Vendore Mat Dhënie me qera : "Kompleksi I Lodrave” Burrel, njësi në Pronësi të Bashkisë Mat. Sipërfaqe terrene sportive, Kalceto, Piste makinash, treni elektrik, makina elektrike, etj. Shpallur Procedura

Te drejtat e Perdorimit

Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data