Open Procurement Albania

Te dhenat per shoqerite publike qe zoterohen nga bashkite datojne qe prej korrikut 2015. Shoqerite e tjera publike datojne nga prilli 2018

Graphical display of results by tenderer institution

Summary results by tenderer institution

Tenderer institution no. Economic operator no. No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
250 1607 6,969 108,884,093,929 5,291 79,255,344,378 69,234,463,720

Tenders list

Procuring Authority / Buyer Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Autoriteti Portual Durres Reachstacker (Automekanizem Stivues per kontenieret)” 65,460,000 Announced Procurement
Autoriteti Portual Durres Akt ekspertizë për sheshet dhe kalatat 7,808,000 Cancelled Procurement
Drejtoria Rajonale e OSSH Tirane Blerje transformatore fuqie nga 250kV-630kV me tension primar 6kV dhe 10kV 112,440,000 Announced Procurement
Drejtoria Rajonale e OSSH Tirane Blerje transformatore fuqie nga 50kV-160kV me tension primar 6kV dhe 10kV 85,506,667 Announced Procurement
Ndermarrja e Pasurive Publike Lushnje Pjese kembimi +Riparim sherbime mjeteve 1,577,200 Announced Procurement
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Elbasan “Furnizim Vendosje Pjese kembimi per automjetet e shoqerise” 15,953,008 Announced the Winner AUTO KRASNIQI shpk 14,770,000.00
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Sarande “Furnizim vendosje Sistemi i monitorim me kamera i objekteve me siguri te veçante” 2,972,700 Announced Procurement
Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Loti I:“Blerje materiale kancelarie për KESH sh.a”. 5,179,000 Announced the Winner InfoSoft Office 4,765,038.00
HEC LANABREGAS sh.a Blerje Karburant 1,252,498 Announced the Winner 2A2F-L OIL shpk 1,252,498.00
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Korce Blerje tubo për rrjetin e kanalizimeve 2,432,733 Announced Procurement
Bajkaj Land Sh.a “Blerje karburant Diesel per Landfillin Bajkaj” 7,970,000 Announced Procurement
SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane Shërbim, analiza për cilësinë e ujit 2,428,000 Announced the Winner Tenuis Laboratories sh.p.k 1,930,000.00
Autoriteti Portual Durres Projekt, zbatim "Riparimi i perimetrit rrethues betonarme, riparimi perimetral dhe unifikimi i fasadave të godinave të APD-së” 8,586,145 Cancelled Procurement
Ndermarrja e Pasurive Publike Lushnje Marrje me qera kamioni transport dherash 1,250,000 Announced Procurement
Sh.A Posta Shqiptare Blerje Vaj, Antifrize dhe Alkol per automjete 1,030,000 Cancelled Procurement
Sh.A Posta Shqiptare Blerje goma 4,178,650 Cancelled Procurement
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Lushnje Blerje materiale ndërtimi, materiale inerte, tuba korrogato, profile metalike...etj, për nevojat e shoqërisë 7,192,933 Cancelled Procurement
SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane “Shërbime vjetore për makineritë e impiantit” 3,493,643 Signed the Contract ARTEO 2018 3,379,980.00
Ndermarrja e Sherbimeve Publike Vlore “SHPENZIME PËR DDD” 2,083,280 Announced the Winner MILIFAR SHPK 2,020,700.00
SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane Loti 1 Mbikëqyrje e punimeve për objektin “Ndërtim rrjet ujësjellësi në zonën e Autostradës Tiranë-Durrës ” 3,405,192 Signed the Contract A & E Engineering SHPK 2,892,912.00
SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane Loti 3 Mbikëqyrje e punimeve për objektin “Ndërim rrjet ujësjellësi në zonën e kufizuar nga rrugët Shefqet Ndroqi, 3 Vëllezërit Kondi, “Elbasanit etj ” . 1,153,934 Signed the Contract ERALD-G SHPK 947,314.00
SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane Loti 5 Mbikëqyrje e punimeve për objektin “Rikonstruksion I linjës Dn-450mm të Bërxullit ” . 608,089 Signed the Contract A & E Engineering SHPK 542,543.00
SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane Loti 6 Mbikëqyrje e punimeve për objektin “Spostim rrjet kanalizimi në rrugën 5 Maji(Faza I pranë objekteve të rindërtimit ” . 366,229 Signed the Contract " INDAY - 18 " 310,365.00
SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane Loti 7 Mbikëqyrje e punimeve për objektin “Rikonstruksion rrjet ujësjellësi në bllokun që kufizohet nga rrugët Niko Avrami, Njazi Meka dhe Dibrës” . 622,847 Signed the Contract ERALD-G SHPK 550,104.00
SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane Loti 8 Mbikqyrje e punimeve për objektin: “Rikonstruksion i Linjës së Transmetimit të Kasallës dhe Çekrezës përgjatë lumit Tërkuzës”. 405,379 Signed the Contract E.B.S 372,000.00
SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane Blerje aparate reader për kryerjen e leximeve te ujëmatesave 7,773,333 Announced the Winner ATOM 7,468,000.00
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Belsh Blerje Karburanti (Gazoil D1) 1,800,000 Signed the Contract PAOLA 1,800,000.00
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Shkoder Blerje veshje pune 1,936,644 Announced the Winner UNIVERS PROMOTIONS 1,842,000.00
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Shkoder Blerje materiale kompjuterike 1,530,500 Announced the Winner PC STORE SHPK 1,494,000.00
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Lushnje Marrje Autobot me qera për pastrimin e kanalizimeve të ujërave të ndotura, për nevojat e shoqërisë. 1,500,000 Announced the Winner SHENDELLI SHPK 1,125,000.00

SUPPORTERS
logo_amb_suedeze.png

The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data