Open Procurement Albania

Te dhenat per shoqerite publike qe zoterohen nga bashkite datojne qe prej korrikut 2015. Shoqerite e tjera publike datojne nga prilli 2018

Graphical display of results by tenderer institution

Summary results by tenderer institution

Tenderer institution no. Economic operator no. No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
346 1869 8,880 148,297,786,157 6,459 107,892,647,628 95,906,671,499

Tenders list

Procuring Authority / Buyer Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit Loti 3: Mbikqyrje Punimesh me objekt: “Ndërtim objekt shërbimi,sistem vadites dhe rrethim tek Pista e Vrapit në PMLAT” 734,268 Signed the Contract ARENA MK 688,976.00
Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Mirëmbajtja e sistemeve të monitorimit të transformatorëve të fuqisë DGA, BMT të HEC Fierzë, Koman dhe Vau Dejës 180,700,000 Announced the Winner SHANSI INVEST 178,199,984.00
Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Suport, Licenca dhe mirëmbajtje për pajisjet hardware 12,500,000 Signed the Contract C.C.S. SHPK 11,610,200.00
Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Ndërtim vend-roje dhe furnizim vendosje sheltera për OST sh.a. 2,499,995 Signed the Contract Aida Construction 2,057,866.00
Agjencia e Mbrojtjes se Konsumatorit Realizimi i projektit “Luaj me Taksi 1,580,810 Signed the Contract Iceberg Communication SHPK 1,394,500.00
Ndermarrja e Mirembajtjes se Infrastrukturave dhe Puneve Publike Pogradec Sherbim dru zjarri, Ekonomia Pyjore Guri i Nike 2,360,985 Signed the Contract "Joni" shpk 2,254,961.00
Drejtoria Rajonale e OSSH Gjirokaster Blerje Kabell me vetmbajtje ABC (TU ) me aksesore 149,987,700 Announced Procurement
Ujësjellës Kanalizime Vorë sh.a Marrje makina me qera për nevojat e Ujësjellës Kanalizime Vorë sha 4,800,024 Re-Proclaimed and Announced the Winner “ASG ” sh.p.k 4,799,999.00
Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Lezhë SH.A Furnizimi / Vendosje pjese kembimi per automjetet e Shoqerise Rajonale Ujesjelles Kanalizime Lezhe Sh.a 2,400,000 Announced the Winner SERDADO 2,177,900.00
Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Blerje të pjesëve të këmbimit dhe materialeve për mirëmbajtjen e linjave të transmetimit 89,936,000 Announced Procurement
Autoriteti Portual Durres Blerje trasformator, cela + Chiller ADM3 9,370,740 Signed the Contract “LOGOMEKANIKA” shpk 9,098,600.00
Sh.A Albpetrol Sigurim i jetës së punonjësve, sigurimi i shëndetit nga aksidentet në punë 18,072,189 Signed the Contract “EUROSIG” sha &“SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA” sha & “ALBSIG” sha & “SIGMA VIENNA INSURANCE GROUP” sha & “INSIG JETE” sha 18,025,500.00
Drejtoria e Pergjithshme e Objekteve Publike Tirane Mirëmbajtje e thellë e hidroizolimit të taracave në objektet arsimore dhe godinat publike 6,912,948 Announced the Winner “RSM Company” 4,958,499.00
Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Mbikëqyrja e punimeve të zbatimit për objektet e parashikuara nga OST sh.a., për vitin 2023 25,312,564 Announced the Winner
Drejtoria Rajonale e OSSH Fier Ndertim i kabines se re "Velmish i Ri", linja TM dhe linja TU me kabell me vetmbajtje te tipit ABC per kete kabine 4,740,754 Announced the Winner “ Ngracan 1934” shpk &“Beqiri” shpk 4,586,071.00
Sh.A Posta Shqiptare Rikonstruksion Zyra Postare qendër Tirana 5, Zyra Postare qendër Durrës 58,439,437 Announced Procurement
Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Zgjerim i infrastrukturës së rrjetit informatik ekzistues dhe komunikimi me ENTSO-E 26,400,000 Announced Procurement
Drejtoria Rajonale e OSSH Berat Blerje percjellesa te zhveshur AL, ALC per linja 39,458,750 Announced Procurement
SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane Blerje vegla pune per nevojat e shoqerise Ukt sha 6,000,000 Announced the Winner Sahora sh.p.k 5,634,500.00
Ndermarrja e Sherbimeve Publike Vlore GJELBERIMI, BLERJE KARBURANT 1,666,667 Announced the Winner FJORTES SHPK 1,664,296.00
Drejtoria Rajonale e OSSH Tirane Blerje materiale dhe pajisje komutuese TM/TU per Kabina 193,933,667 Announced Procurement
Qendra Komunitare për Personat me Aftësi të Kufizuar Tiranë Loti 3.” Mobilje(përfshire mobiljet e zyrave), pajisje shtëpiake(përjashtuar ndriçimin) dhe produkte të pastrimit 6,404,760 Announced the Winner RO-AL SHPK 4,803,500.00
Drejtoria e Pergjithshme e Rrugeve dhe Ndriçimit Publik Tirane Blerje zgara dhe puseta 50,398,500 Announced the Winner “LIGUS” sh.p.k, & “GENERAL TRADING” sh.p.k 48,977,220.00
Qendra Komunitare për Personat me Aftësi të Kufizuar Tiranë Loti 1: “Fizioterapi ,logopedia dhe dhoma sansoriale ” 4,357,290 Announced the Winner RO-AL SHPK 3,267,500.00
Bashkia Kamez Blerje kancelari 6,066,666 Announced Procurement
SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane Sistemim, Asfaltim dhe kthim në gjëndjen fillestare të segmenteve rrugore pas ndërhyrjes në rrjetin e Ujësjellësit dhe Kanalizimeve në qytetin e Tiranës për vitin 2023. 31,999,528 Announced the Winner
ALBCONTROL SH.A Blerje bilete të transportit ajror ndërkombëtar, me destinacion Luksemburg Announced Procurement
Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Bilete avioni Tirane-Bratislave-Tirane Announced Procurement
Enti Rregullator i Energjise Blerje bileta avioni me destinacion Tiranë – Vjenë – Tiranë në datat 18.09.2023 – 21.09.2023 Announced Procurement
Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane Blerje artikuj higjeno-sanitare për KESH sh.a 5,896,285 Announced the Winner KALIA shpk 5,249,210.00

SUPPORTERS
logo_amb_suedeze.png

The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data