Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by local government entities

Summary results by local government entities

Tenderer institution no. Economic operator no. No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
72 4877 49,023 382,046,359,959 36,286 304,146,090,799 298,225,676,884

Tenders list

Procuring Authority by Local Government Entity Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Local Unit Elbasan Blerje materiale hidraulike 34,986,585 Announced Procurement
Local Unit Tiranë Sherbim gomisteri 1,115,000 Cancelled Procurement
Local Unit Devoll Materiale Elektrike 4,161,850 Announced Procurement
Local Unit Tiranë Blerje fruta dhe zarzavate 77,694,098 Signed the Contract “AGRO-KONI” sh.p.k 72,947,297.00
Local Unit Tiranë Loti 2: “Blerje Acid Klorhidrik 30-33%” 63,925,000 Announced the Winner ''2 AT'' 29,000,000.00
Local Unit Kuçovë Hartim plani mbarështimit dhe menaxhimi pyjor Bregu i Balibardhës” (1-pjesa ekonomike ngastrat 80a-113c Bregu i Balibardhës, 2 – Pjesa Ekonomike ngastrat 45a-49a Mali Kozares 1,660,000 Announced the Winner DEJA 1,399,764.00
Local Unit Durrës Implementimi i shërbimit të fiskalizimit dhe mirembajtje vjetor 3,996,000 Announced the Winner KREATX 3,636,360.00
Local Unit Librazhd Blerje materiale per mirembajtje rrjeteve ,rrugeve rurale ,gabiona teli ,tombino betoni 1,247,684 Signed the Contract ERVIN LUZI 1,190,000.00
Local Unit Pogradec Mirembajtje automjetet e Shoqerise 1,573,000 Signed the Contract Uji Bishnica shpk 1,567,600.00
Local Unit Maliq Blerje ndriçues rruge + krahë 3,330,600 Re-Proclaimed Procurement
Local Unit Mat Shërbim mirëmbajtje dhe pjësë këmbimi të automjeteve 7,100,000 Announced the Winner “Ismet Budi” & “AUTO-MERA” Sh.p.k 7,048,340.00
Local Unit Fier Sherbim Mirembajtje AL BILLING 1,473,333 Signed the Contract “Ei3 SOFTWARE SOLUTION’' 1,473,000.00
Local Unit Berat SHERBIM I GRUMBULLIMIT DHE TRANSPORTIMIT TE MBETJEVE URBANE NE BASHKINE BERAT 15,991,344 Cancelled Procurement
Local Unit Has Pergatitje projekte investimi 4,583,333 Announced Procurement
Local Unit Tiranë Rehabilitimi i fasadave & rrugës Luigj Gurakuqi deri tek sheshi Avni Rustemi (me parkim 2 kate nën tokë) 695,452,085 Announced Procurement
Local Unit Fier Blerje kancelari dhe letër 6,663,956 Announced Procurement
Local Unit Roskovec Blerje materjale për objektin”Ndërtim KUZ lagjia pas shkollës, fshati Marinëz, L=415ml 1,367,470 Announced Procurement
Local Unit Mat Hartim i Planit të Mbarështrimit për ekonominë pyjore “Derjan 1”, Mbasdejë 4,228,333 Signed the Contract DEJA 4,225,642.00
Local Unit Durrës Loti 1 Blerje Diesel 10 ppm ULSD 176,196,667 Re-Proclaimed and Announced the Winner KASTRATI 176,196,667.00
Local Unit Durrës Loti 2 Blerje Benzine Premium Unl 10 ppm 3,044,333 Re-Proclaimed and Announced the Winner KASTRATI 3,044,333.00
Local Unit Lushnje Mur me pilota në rrugën Vëllezërit Frashëri 6,631,710 Signed the Contract Aida Construction 5,691,000.00
Local Unit Korçë Riparim- shërbimi i automjeteve 5,109,850 Signed the Contract Besnik Meçi 4,021,800.00
Local Unit Tiranë Blerje Leter A4 1,666,476 Announced the Winner InfoSoft Office 1,243,321.00
Local Unit Pogradec Foni 1,805,555 Announced the Winner FREDI ELECTRONIC 1,497,000.00
Local Unit Librazhd Bashkia Librazhd kërkon të jap me ankand në përdorim sipërfaqe të fondit pyjor/kullosor me objekt për ndërtim të stacionit fotovoltaik.Ngastra nr. 125 a, Sipërfaqja që jepet në përdorim ( 0.95 ha ), Zona Kadastrale 1527, Numri i pasurisë 600 Announced Procurement
Local Unit Durrës Blerje pjesë kembimi per automjete 20,000,000 Announced Procurement
Local Unit Korçë Sherbim per trajnimin e femijeve ne fushen e ICT 4,583,333 Announced Procurement
Local Unit Prrenjas Blerje kancelari dhe shtypshkrime 1,333,250 Announced Procurement
Local Unit Dibër Blerje pjese kembimi 2024 3,333,283 Announced Procurement
Local Unit Korçë Minikontrata 1-Loti 1:Nafte Signed the Contract O L S I SHPK

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data