Open Procurement Albania

Te dhenat per shoqerite publike qe zoterohen nga bashkite datojne qe prej korrikut 2015. Shoqerite e tjera publike datojne nga prilli 2018

Graphical display of results by tenderer institution

Summary results by tenderer institution

Tenderer institution no. Economic operator no. No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
250 1607 6,969 108,884,093,929 5,291 79,255,344,378 69,234,463,720

Tenders list

Procuring Authority / Buyer Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Sh.A Albpetrol Blerje pjesë për kaldaja, berner 1,539,400 Announced Procurement
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Librazhd Blerje materiale per linjat e ujesjellesit dhe kanalizimeve 3,000,000 Announced the Winner ERVIN LUZI 2,740,000.00
Ndermarrja Sherbimeve Komunale Durres Blerje Pesticide 1,541,500 Announced the Winner “Alpest'' SHPK 1,518,500.00
Autoriteti Portual Durres Shërbimi i mirembajtjes se rrjetit hidrik për 3 vite 45,000,000 Announced the Winner SENKA SHPK 37,350,000.00
Ujesjelles-Kanalizime Kamez Sh.a Blerje Depozita dhe Pompa Uji 1,245,750 Announced the Winner Muça SHPK 1,214,800.00
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Shkoder Blerje kimikate dhe reagente 6,141,456 Announced the Winner ''Albanian Distribution Chemicals” shpk 5,685,000
Sh.A Posta Shqiptare Zëvendësim kondicionimi data center/paradhoma data center me fuqi >=12KW për IT 1,290,000 Announced the Winner SINTEZA CO SHPK 1,270,000.00
ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A) Shpenzime për Flight Check 12,966,667 Signed the Contract “Air Communication” sh.p.k & ENAV S.P.A VAT 12,707,333.00
Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane “Blerje vaj hidraulik T-68 për kuzhinetat e katër hidroagregatëve në HEC Fierzë”. 31,148,000 Announced the Winner B & A - 02 SH.A 26,600,000.00
ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A) Rishikimi i procedurave të afrimit RNP dhe SID RNAV të Aeroportit të Tiranës 20,833,333 Announced the Winner “Radio Frequency & Advanced Engineering” sh.p.k & “ENAV” S.P.A 15,645,833.00
Autoriteti Portual Durres Aksesorë specifikë për lejet portuale 3,147,333 Announced the Winner Albdesign PSP 2,694,000.00
Nderrmarrja Rruga Durres Blerje asfalto-beton, viti 2022 33,306,120 Re-Proclaimed and Announced the Winner VARAKU.E SHPK 30,085,750.00
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Berat-Kucove Blerje Hipoklorit Kalciumi dhe preparat per dezisektim dhe deratizim. 9,442,500 Announced the Winner ATLANTIK 3 8,370,000.00
Drejtoria e Tensionit te Larte OSSH sh.a Shërbim transporti dhe pozicionim në vend të nënstacioneve levizëse 35/10.5-63 kV, nga Qarri në Borsh dhe 110/35/10 kV nga Himara në Zëmblak Korçë, si edhe rikthimin e tyre në destinacion fillestar pas përfundimit të qëllimit të kërkesës 1,980,667 Announced the Winner “PELIKAN”sh.p.k 1,960,000.00
Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Riparime, shërbime, pjesë këmbimi për automjetet e OST sh.a., për një periudhë 2(dy) vjeçare 60,000,000 Announced the Winner ALSTEZO SHPK 60,000,000.00
Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Group sh.a Sherbimi i Riparimit te Transformatoreve te Fuqise TM/TU me fuqi deri ne 1.8 MVA 150,000,000 Announced the Winner ELEKTROINVEST 148,641,500.00
Operatori i Sistemit te Transmetimit OST Zhvillimi dhe mirëmbajtja e Sistemit të Menaxhimit të Tregut 68,000,000 Announced Procurement
Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Group sh.a Printimi i Fatures se Energjise Elektrike dhe zarfimi ne vesionin self mailer 39,750,000 Announced the Winner “INTERLOGISTIC & Inpress” shpk 38,100,000.00
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Shkoder Blerje karburant 4,201,446 Announced the Winner KASTRATI 4,201,446.00
Autoriteti Portual Durres Stacione monitorimi PM10&2.5 7,310,000 Announced Procurement
Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Group sh.a Sherbimi i mirembajtjes se ashensoreve te godines qendrore te OSHEE Group sh.a per 3 vjet 5,716,214 Announced the Winner “VERTIKUS” sh.p.k 4,783,050.00
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Sarande "Mates kryesore elektronik te ujit dhe mirembajtje e sistemit te leximit ne distance SCADA" 7,491,100 Announced the Winner LIGUS SHPK 7,449,890.00
Autoriteti Portual Durres Sigurimi i Pasurisë 18,932,013 Announced the Winner “INTERSIG VIENNA INSURANCE GROUP” SHA & “Atlantik - Shoqeri Sigurimesh” SHA 18,606,319.00
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Elbasan “Riparimi i asfalteve te demtuara nga Uke ne rruget e qytetit te elbasanit” 3,000,000 Announced the Winner BAJRAMI N SHPK 3999 lekë per njësi
Autoriteti Portual Durres PROJEKTIM, ZBATIM – PASTRIM - REHABILITIM I SHESHEVE TRANZITORE”. 138,800,000 Announced Procurement
ALBCONTROL SH.A ( ish A.N.T.A) Marrja e sistemit ALADIN për parashikimin e motit 2,916,666 Announced Procurement
Drejtoria Rajonale e OSSH Fier Blerje përcjellësa të zhveshur Al, ALC 5,960,000 Cancelled Procurement
Sh.A Posta Shqiptare “Blerje Letër fotokopje A4, Letër fotokopje A3” 28,918,530 Announced Procurement
Sh.A Posta Shqiptare “Blerje Letër A5 "Traktor" (3 kopje), Letër A4 “Traktor" (3 kopje)” 33,972,532 Announced Procurement
Autoriteti Portual Durres Veshmbathje 19,307,686 Announced the Winner UNIVERS PROMOTIONS 18,706,600.00

SUPPORTERS
logo_amb_suedeze.png

The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data